Význam generík

Význam generických liekov stále rastie, najmä vzhľadom na obmedzené zdroje, starnutie populácie a neustále znižovanie výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

 

Súčasná kríza urýchli penetráciu generík vo svete. Napríklad v Spojených štátoch amerických generické lieky predstavujú 68 % celkovej preskripcie. Ročne sa tak ušetrí až 400 miliárd dolárov. Používanie generických liekov uvoľňuje potrebné zdroje na úhradu ošetrení a služieb, ktoré doteraz nemali všeobecnú alternatívu. 

Teva vyrába 71 miliárd tabliet ročne v 77 farmaceutických a API zariadeniach po celom svete. Len v USA je viac ako 1,5 milióna receptov vypísaných za deň, čo predstavuje 1 052 receptov za minútu.

Ako svetová jednotka medzi generickými farmaceutickými firmami neúnavne pracujeme na zdokonaľovaní kvality, aby sme mohli vyvíjať tie najlepšie generické lieky. Vďaka výnimočnému know-how vyvíjame nové lieky v najvyspelejších formách, s najvyšším štandardom kvality a za najviac konkurencieschopné ceny.