Odborné informácie 

Tel.: +421 2 57 26 79 11
Fax: +421 2 57 26 79 19

Email: vois@teva.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov:

Tel.: +421 2 57 26 79 11
Fax: +421 2 57 26 79 19

Email: safety.sk@teva.sk