Korešpondenčná a doručovacia adresa od 13. 02. 2017:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

ROSUM, Bajkalská 19B

821 01  Bratislava

Tel.: +421 2 57267911
Fax: +421 2 57267919
Email: postmasters@teva.sk

Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje ostávajú bezo zmien:

Údaje do záhlavia zmlúv a hlavičky faktúr:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26
821 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35923253

DIČ: 2021957124

IČ DPH: SK2021957124