Ako podporujeme druhých


Byť prvý znamená viac pomáhať

Spoločnosť Teva patrí medzi top 10 farmaceutických spoločností a už roky pomáha tým, ktorí to potrebujú. Najmä v dnešnej dobe je to priam nevyhnutnosť.

 

Hoci pozornosť sústredíme predovšetkým na neustále zlepšovanie zdravotnej starostlivosti a prispievanie k blahobytu spoločnosti, pomáhame aj pacientskym organizáciám, štátnym nemocniciam, občianskym združeniam, podporujeme výskum a vzdelávanie. Sme najväčšia generická farmaceutická spoločnosť na svete, preto je pre nás záväzkom pomáhať o to viac.

Naše oči a ruky máme otvorené

Ukážkovým projektom, ku ktorému sme prispeli, bolo založenie chránenej dielne (CHD) SCARABEUS zastrešenej Združením sclerosis multiplex Nádej. Prvá CHD SCARABEUS vznikla v Bratislave a pracujú v nej pacienti s roztrúsenou sklerózou. Zaistili sme im gravírovací stroj na výrobu predmetov, ktoré pacienti neskôr pri rôznych príležitostiach predávajú. Rovnako sme stáli aj pri založení druhej CHD SCARABEUS, tentoraz v Trenčíne. Veríme, že takto pomôžeme ľuďom prekonávať ich chorobu a žiť plnohodnotný život, aj keď k nim osud nebol priaznivý. Ich statočnosť a vôľa sú aj pre nás zdravých obrovskou inšpiráciou.

Pomoc preukazujeme aj občianskym združeniam na pomoc onkologickým a neurologickým pacientom. Finančne sme prispeli OZ Mozog a srdce na vybudovanie bezbariérovej pacientskej izby s hygienickým zariadením na 1. neurologickej klinike LF UK a UNB. Pomohli sme aj Autistickému centru Andreas, skvalitniť terapie pre deti s autizmom a taktiež sme podporili benefičné podujatie „Charitánia“, organizované OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre mentálne a zdravotne postihnutých. 

Dobrovoľníctvo spája dobro

Pravidelne sa zapájame do charitatívnych zbierok, akými sú zbierka stravných lístkov pre deti zo sociálne slabších rodín, zbierka šatstva, darovanie detskej postieľky a ďalšie aktivity, do ktorých zapájame zamestnancov, ich rodiny aj verejnosť . Podporili sme aj akciu #zriedkavelezanie. Jej účelom bolo zvýšenie povedomia o pacientoch so zriedkavými ochoreniami, ktorú organizovala Slovenská aliancia zriedkavých chorôb. Sme hrdí na to, že pomáhame pomáhať a zamestnávame a oslovujeme ľudí , ktorí majú srdce na správnom mieste. Byť prvý naozaj znamená viac pomáhať.