Denzitometria

 

Osteoporóza je chronické ochorenie, ktoré dlho prebieha bez akýchkoľvek príznakov.

Keď sa príznaky prejavia, osteoporóza je v pokročilom štádiu. Prišlo už totiž k takej strate kostnej hmoty, že sa kosti ľahko lámu aj bez akéhokoľvek vonkajšieho zásahu.

Najviac sú ohrozené ženy po menopauze. Denzitometria slúži k včasnému záchytu osteoporózy prostredníctvom skríningu postmenopauzálnych žien. K vykonaniu skríningu je potrebný denzitometer, ktorý gynekológom spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. bezplatne zapožičia vo vopred  dohodnutom čase v rámci jedného dňa.

 

Ako môže o bezplatné zapožičanie denzitometra gynekológ požiadať?

  1. Vyplňte formulár  ŽIADOSŤ O ZAPOŽIČANIE DENZITOMETRA. Žiadosť nájdete tu. Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu:  vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Medicínske oddelenie, ROSUM, Bajkalská 19 B, 821 01 Bratislava.

 

Pri žiadosti o zapožičanie denzitometra je vždy nutné zvážiť jej prínos pre žiadateľa a využitie v praxi.

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní emailom do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti. Dátumy meraní budú koordinované so zástupcom spoločnosti C4P, s.r.o. na základe telefonickej dohody s lekármi. V dohodnutý deň skríningového merania budete zaškolení na používanie denzitometra zástupcom spoločnosti C4P, s.r.o., ktorý Vám denzitometer doručí a ktorému zároveň podpíšete Zmluvu o výpožičke, preberací a odovzdávací protokol denzitometra.