Sponzoring vzdelávania

Spoločným cieľom farmaceutického priemyslu aj zdravotníckych odborníkov je zlepšenie starostlivosti o pacienta. Práve na tento účel môže sponzoring vzdelávania významne prispieť.

 

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

 1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu. Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
 2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:  Iveta Sopčáková, Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

 

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

  

Pre aké národné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?  
                        

                     

              

          Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska 2019 s medzinárodnou účasťou, 16. - 18.05.2019,  X- 

          bionic, Šamorín - Čilistov

           www.svls.sk

           Špecializácia: všeobecný lekár. Uzatvorenie žiadostí: 31.03.2019

          

           XXIX. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, 30.05. - 01.06.2019, Hotel Patria, Štrbské Pleso

           https://diaslovakia.sk/akcie

          Špecializácia: diabetológ, internista. Uzatvorenie žiadostí: 31.3.2019               

  

 • XXI. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI, 3. - 5.10.2019, Hotel Horizont Resort, Stará Lesná

  http://www.pain.sk/dialogy/2019/index.php

  Špecializácia: algeziológ, onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 30.04.2019

   

  XL Výročná konferencia SSVPL, 10. - 12.10.2019, Hotel Bellevue, Horný Smokovec

  www.farmi-profi.sk

  Špecializácia: všeobecný lekár. Uzatvorenie žiadostí: 30.6.2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 Pre aké zahraničné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?     

                   

      

 • 5th Congress of the European Academy of Neurology (EAN ), 29.06. - 02.07.2019, Oslo, Nórsko

  https://www.ean.org/oslo2019/

  Špecializácia: neurológ a neurológ z SM centra. Uzatvorenie žiadostí: 29.03.2019

   

  ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology, 31.08. - 04.09.2019, Paríž Francúzsko

  https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Congresses

  Špecializácia: kardiológ, internista. Uzatvorenie žiadostí: 30.4.2019

    

  The 35th annual European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS),          11. - 13.09.2019, Stockholm, Švédsko

  https://www.ectrims-congress.eu/2019.html

  Špecializácia: neurológ  so špecializáciou na RS. Uzatvorenie žiadostí: 30.6.2019

     

  18. česko-slovenský psychiatrický zjazd, 25. - 28.09.2019, Hotel Internacional, Brno

  http://www.psychiatry.sk/psychiatricke-akcie/domace-podujatia-sps-sls/170

  Špecializácia: psychiater, detský psychiater. Uzatvorenie žiadostí: 12.04.2019

   

  XXVI. Jihočeské onkologické dny, 17. - 19. 10. 2019, Český Krumlov

  www.jod2019.cz

  Špecializácia: onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 28. 6. 2019

    

  XXXVIII. výroční konference SVL ČLS JEP, 06. - 09. 11.2019, Kongresové centrum, Zlín

  www.target-md.com 

  Špecializácia: všeobecný lekár. Uzatvorenie žiadostí: 30.06.2019

   

  XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS J. E.Purkyňe, 17. - 20. 11. 2019, Praha, Kogresové centrum

  http://www.kongrescis.cz/

  Špecializácia: kardiológ, internista,diabetológ. Uzatvorenie žiadostí:  30.4.2019