Sponzoring vzdelávania

Spoločným cieľom farmaceutického priemyslu aj zdravotníckych odborníkov je zlepšenie starostlivosti o pacienta. Práve na tento účel môže sponzoring vzdelávania významne prispieť.

 

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

 1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu. Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
 2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:  Iveta Sopčáková, Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

 

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

  

Pre aké národné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?  
                          

        

         XII. Neuromuskulární kongres, 25.04. - 26.04.2019, hotel Holiday Inn, Bratislava 

          https://www.neuromuskularni-sekce.cz/ 

          Špecializácia: neurológ, detský neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.01.2019  

     

         FESTIVAL KAZUISTÍK  „Oravské interaktívne fórum lekárov a sestier“, 25. -27.04.2019, hotel Arman, Nižná nad          Oravou

         www.lekor.eu

         Špecializácia:  všeobecný lekár, zdravotná sestra. Uzatvorenie žiadostí: 15.03.2019       

      

          Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska 2019 s medzinárodnou účasťou, 16. - 18.05.2019,  X- 

          bionic, Šamorín - Čilistov

           www.svls.sk

           Špecializácia: všeobecný lekár. Uzatvorenie žiadostí: 31.03.2019

          

           XXIX. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, 30.05. - 01.06.2019, Hotel Patria, Štrbské Pleso

           https://diaslovakia.sk/akcie

          Špecializácia: diabetológ, internista. Uzatvorenie žiadostí: 31.3.2019

                  

  

 Pre aké zahraničné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?    

 

                   

            EPA 2019, 27th European Congress of Psychiatry, 06. - 09.04.2019, Varšava, Poľsko

             https://epa-congress.org/2019/Pages/default.aspx#.XDcOZ2Ai2M8

             Špecializácia: psychiater. Uzatvorenie žiadostí: 25.01.2019

  

 • 43. Brněnské onkologické dny; 10. - 12.04.2019, Areál Výstavisko, Brno

  https://www.onkologickedny.cz/

  Špecializácia: onkológ, klinický onkológ, rádiológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.01.2019

   

  XIII. jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP,  26. - 28.04. 2019, Slovanský dum, Praha

  www.target-md.com

  Špecializácia: všeobecný lekár. Uzatvorenie žiadostí: 15.03.2019

   

  XXVII. Výroční sjezd české kardiologické společnosti, 12. - 15. 05.  2019, Areál Výstavisko, Brno

  http://www.cksonline.cz/27-vyrocni-sjezd-cks/

  Špecializácia: kardiológ, internista. Uzatvorenie žiadostí:  15.3.2019

    

  XXXIII. Olomoucké hematologické dny, 26. - 28.05.2019, Hotel NH Collection Olomouc Congress, Olomouc

  www.olhemdny.cz

  Špecializácia: hematológ, onkohematológ. Uzatvorenie žiadostí: 28. 02. 2019

   

  24th Congress of EHA 2019, Annual Congress, 12. - 16.06.2019, Amsterdam, Holandsko

  https://ehaweb.org/congress/eha24/key-information/

  Špecializácia: hematológ, onkohematológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.01.2019

   

  5th Congress of the European Academy of Neurology (EAN ), 29.06. - 02.07.2019, Oslo, Švédsko

  https://www.ean.org/oslo2019/

  Špecializácia: neurológ a neurológ z SM centra. Uzatvorenie žiadostí: 29.03.2019

   

  ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology, 31.08. - 04.09.2019, Paríž Francúzsko

  https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Congresses

  Špecializácia: kardiológ, internista. Uzatvorenie žiadostí: 30.4.2019

    

  11th congress of The European Pain Federation EFIC; 04. - 07.09.2019, Valencia, Španielsko

  https://efic-congress.org/

  Špecializácia: algeziológ, onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 15.02.2019

    

  18. česko-slovenský psychiatrický zjazd, 25. - 28.09.2019, Hotel Internacional, Brno

  http://www.psychiatry.sk/psychiatricke-akcie/domace-podujatia-sps-sls/170

  Špecializácia: psychiater, detský psychiater. Uzatvorenie žiadostí: 12.04.2019

   

  ESMO Annual Congress 2019; 27. 9. - 01. 10. 2019, Barcelona, Španielsko

  https://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2019-Congress

  Špecializácia: onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 28. 02. 2019

   

  XXXVIII. výroční konference SVL ČLS JEP, 06. - 09. 11.2019, Kongresové centrum, Zlín

  www.target-md.com 

  Špecializácia: všeobecný lekár. Uzatvorenie žiadostí: 30.06.2019