Začiatok na ťavách

Spoločnosť bola založená v roku 1901 v Jeruzaleme ako malý podnik zabezpečujúci distribúciu dovezených liekov po celej krajine na ťavách. O päťdesiat rokov neskôr vstúpila na burzu v Tel Avive.

 

Firmu Teva, čo v hebrejčine znamená príroda, založili na území dnešného Štátu Izrael pred viac ako 100 rokmi. Dedičstvo líderšipu nám odovzdali zakladatelia: Chaim Salomon, Moshe Levin a Yitschak Elstein. V tých časoch prvé medikamenty roznášali ešte na chrbtoch tiav, no svoju prácu robili so srdcom a úplne sa jej oddali. Tento prístup sa dedil z generácie na generáciu, prebrali a zachovali ho ďalej ich synovia a nástupcovia.

Spoločnosť Teva sa stala v Izraeli váženým a uznávaným podnikom. Jej úspech spočíva v tom, že aj napriek svojej veľkosti si naďalej zachováva kultúru rodinnej firmy. Mnohí o Teve hovoria, že v dnešnom svete veľkých a neosobných nadnárodných korporácií, je táto jej jedinečná atmosféra ľudskosti a rodinnosti tým, čím sa veľmi odlišuje od iných spoločností.

Od malej firmy k impériu

V roku 1976, fúziou troch farmaceutických závodov, Assia, Zori a Teva, vznikla Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. ako najväčšia izraelská spoločnosť v oblasti zdravotníctva.

Osemdesiate roky znamenali pre Tevu desaťročie rastu, kedy ďalšie akvizície viedli k tomu, že získala výrobné závody schválené FDA. Akvizícia spoločností Ikapharm a Plantex jej v roku 1980 umožnila oddeliť výrobu penicilínu od nepenicilínových liekov. V roku 1982 vstúpila na americký burzový trh NASDAQ.

V deväťdesiatych rokoch Teva ďalej rástla a posilňovala svoje postavenie na globálnom generickom trhu – významné sú najmä akvizície spoločností Biocraft a Copley na území USA.

Teva v 21. storočí patrí medzi TOP 15 farmaceutických spoločností sveta. Akvizícia spoločnosti Novopharm – Kanada (v roku 2000) posunula Tevu na miesto najväčšej generickej spoločnosti v Severnej Amerike. Rovnako významná bola aj akvizícia Sicor Inc. (v roku 2004) a jej dcérskych spoločností v USA, Mexiku, Taliansku a Litve. Akvizíciou spoločností IVAX (v roku 2006) získala Teva bohaté portfólio generických a inovatívnych produktov v oblasti liečby respiračných chorôb, porúch centrálnej nervovej sústavy a onkológie. Ďalším zlomovým rokom bol rok 2008, keď Teva dokončila akvizíciu skupiny Barr/Pliva. Do dvoch rokov dokončila aj akvizíciu spoločnosti ratiopharm a významne posilnila svoju pozíciu svetovej a európskej jednotky na trhu. V roku 2011 úspešne dokončila akvizíciu spoločnosti Cephalon a uzavrela joint venture v oblasti consumer health so spoločnosťou Procter&Gamble.

V súčasnosti naďalej pokračujeme v hľadaní ciest, ako sprístupniť cenovo dostupné a zároveň vysoko kvalitné lieky ľuďom po celom svete.

Teva na Slovensku

Teva pôsobí na Slovensku od roku 2004 a je šiestou najväčšou farmaceutickou spoločnosťou na celkovom trhu a zároveň druhou najväčšou na generickom trhu. V roku 2006 prešla spoločnosť veľkou akvizíciou skupiny IVAX. O dva roky neskôr TEVA Pharmaceuticals Slovakia akvirovala spoločnosť Pliva, ktorá bola súčasťou skupiny Barr. V roku 2010 sa súčasťou spoločnosti Teva na Slovensku stala aj spoločnosť ratiopharm. O rok neskôr Teva úspešne dokončila akvizíciu spoločnosti Cephalon a uzavrela joint venture v oblasti consumer health so spoločnosťou Procter&Gamble.