Výnimočnosť

Hľadanie účinného boja proti ťažko liečiteľným neurologickým ochoreniam, ako sú roztrúsená skleróza, Parkinsonova či Alzheimerova choroba, nás inšpiruje nachádzať vždy nové riešenia pri neustálom vývoji nových liekov.

 

Byť prvý znamená viac pomáhať. Schopnosť a zanietenosť našich ľudí pomáhať a zohľadňovať potreby pacientov a zákazníkov je pre nás to najdôležitejšie. Svedčí o tom aj naše portfólio, ktoré pokrýva v kombinácii originálnych a generických liekov takmer všetko.

Naše originálne lieky pomáhajú miliónom pacientov. Či už je to Copaxone, ktorý je určený na liečbu roztrúsenej sklerózy, alebo Azilect, ktorý pomáha pri liečbe Parkinsonovej choroby, alebo liek s názvom Alpha D3, ktorý u seniorov zvyšuje svalovú silu a zlepšuje neuromuskulárnu koordináciu. Náš výskum a vývoj zastávajú významnú pozíciu aj v oblastiach neurológie, onkológie a imunosupresie.