Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

  1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
    Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
    TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

S ohľadom na neistý vývoj epidemiologickej situácie v nasledujúcich mesiacoch na území Slovenskej republiky môže byť uvedený prehľad sponzorovaných kongresov neaktuálny. Prosíme odborníkov, ktorí by spoločnosť Teva chceli požiadať o sponzoring, aby si overili termín a miesto konania daného kongresu na webových stránkach usporiadateľov.

Dni demyelinizačných ochorení s medzinárodnou účasťou

30. 9. – 1. 10. 2021, Hotel Park Inn, Bratislava

Odbornosť: neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.7.2021

__________________________________________________

ESMO 2021

16.-21.09.2021, virtuálne

https://www.esmo.org/meetings/esmo-congress-2021

Odbornosť: onkológ, klinický onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 10.06.2021

__________________________________________________

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

28.-29. mája 2021, Hotel Pyramida, Praha

https://mhconsulting.cz/kongres/65-20-jedlickovy-neuroimunologicke-a-likvorologicke-dny-28-29-kvetna-2021/obecne-informace

Odbornosť: neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.3.2021

_______________________________________________________

Biologická psychiatria

http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/

24.- 26. 6. 2021 Pieštany

Odbornosť: psychiater. Uzatvorenie žiadostí: 31.3. 2021

_______________________________________________________

EAN Virtual

19- 22.6.2021, virtuálne

https://www.ean.org/congress2021

Odbornosť: neurológia. Uzatvorenie žiadostí: 30.4.2021

_____________________________________________________

EHA2021 virtual

9- 17.6.2021

https://ehaweb.org/congress/eha-congress-2021/key-information/

Odbornosť: hematoonkológ, onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 30.4.2021

_____________________________________________________

EHF + IHC

8- 12.9.2021, Berlín

https://www.headache-congress.org/

Odbornosť: neurológia. Uzatvorenie žiadostí: 30.6.2021

_____________________________________________________

ECTRIMS

13– 15. 10.2021, virtuálne

https://www.ectrims-congress.eu/2021.html

Odbornosť: neurológ z centra liečby multiple sclerosis. Uzatvorenie žiadostí: 31.7.2021

_______________________________________________________

XIV. Slovenský psychiatrický zjazd a XXV. Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti

19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

http://www.psychiatry.sk/

22. – 25. 9. 2021, Bratislava

Odbornosť: psychiater. Uzatvorenie žiadostí: 11.6. 2021

_______________________________________________________

34. Český a Slovenský neurologický sjezd

https://www.czech-neuro.cz/odborne-akce/sjezdy-a-akce-cns/

Termín: 18. – 21. 11. 2021, Olomouc

Odbornosť: neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.7. 2021

_______________________________________________________

Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2021 s medzinárodnou účasťou

10.-13.9.2021, X-bionic sphere, Šamorín-Čilistov

Všeobecné informácie o kongrese | Kongres SVLS 2021 (svlskongres.sk)

Odbornosť: všeobecný lekári. Uzatvorenie žiadostí: 30.6.2021