Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

  1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
    Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
    TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

S ohľadom na neistý vývoj epidemiologickej situácie v nasledujúcich mesiacoch na území Slovenskej republiky môže byť uvedený prehľad sponzorovaných kongresov neaktuálny. Prosíme odborníkov, ktorí by spoločnosť Teva chceli požiadať o sponzoring, aby si overili termín a miesto konania daného kongresu na webových stránkach usporiadateľov.

 

NEUROMUSKULÁRNÍ KONGRES

33. neuromuskulární sympozium

XXIII. slovenská konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach

Miesto konania: Orea Congress Hotel Brno

Termín konania: 12. – 13. 5. 2022

Špecializácia: neurológ

Termín uzatvorenia žiadostí: 30. 3. 2022

http://www.ta-service.cz/neuromuskularni2022/index.php

  

XV. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD

Miesto konania: Hotel Carlton Bratislava

Termín konania: 23. – 25. 6. 2022

Špecializácia: psychiater

Termín uzatvorenia žiadostí: 30. 4. 2022

https://kamikongres.sk/spz/#

 

EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY 2022 

Miesto konania: Viedeň/Hybrid

Termín konania: 25. – 28. 6. 2022

Špecializácia - neurológ 

Termín uzatvorenie žiadostí: 30. 3. 2022

https://www.ean.org/congress2022/register/register/individual-registration

 

EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS 2022

Miesto konania: Viedeň/Online

Termín konania: 7. – 10. 12. 2022

Špecializácia - neurológ

Termín podania žiadostí:  30. 9. 2022

https://www.headache-congress.org/

 

KONGRES SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA 2022

Miesto konania: X-bionic sphere, Šamorín - Čilistov

Termín konania: 4.-6. júna 2022

Špecializácia: všeobecný lekári

Termín uzatvorenie žiadostí: 10.5.2022

https://svlskongres.sk/

  

2x AKADÉMIA: PARKINSONOVA CHOROBA A BOLESŤ HLAVY

Miesto konania: Grand hotel v Starom Smokovci

Termín konania: 19. – 20. mája 2022

Špecializácia: Neurolog

Termín uzatvorenie žiadostí: 15.4.2022

https://dveakademie2022.berlina.sk/O-podujati.htm