Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.


Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

  1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
    Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
    TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

 

Pre aké národné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?

FESTIVAL KAZUISTÍK NIŽNÁ 2020 - Oravské interaktívne fórum

23.-25.4.2020
http://lekor.eu/festival-kazuistik-info-2020
Odbornosť: praktický lekár pre dospelých. Uzatvorenie žiadostí: 29.2.2020

 

Kongres SVLS 2020 s medzinárodnou účasťo

6.-9.5.2020, X-Bionic Sphere Šamorín-Čilistov
https://svlskongres.sk/
Odbornosť: praktický lekár pre dospelých. Uzatvorenie žiadostí: 22.3.2020

 

XXX. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou

28.-30.5.2020, Hotel Patria Štrbské Pleso
https://diaslovakia.sk/content/xxx-diabetologicke-dni-medzinarodnou-ucastou-strbske-pleso
Odbornosť: diabetológ, internista, kardiológ. Uzatvorenie žiadostí: 22.3.2020

 

XIV. Slovenský psychiatrický zjazd

17. – 20.6.2020, Bratislava
http://www.psychiatry.sk/
Odbornosť: psychiater. Uzatvorenie žiadostí: 28.2.2020

Dokumenty na stiahnutie

 

Pre aké zahraničné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?

BOD – 44. Brněnské onkologické dny

22. -24.4.2020, Brno, Česko
https://www.onkologickedny.cz/
Odbornosť: onkológ, hematoonkológ, algeziológ, farmakológ
Uzatvorenie žiadostí: 14.2.2020

 

XXVIII. Výročný sjezd České kardiologické společnosti

17.-20.5.2020, Areál Veletrhy Brno
http://www.kardio-cz.cz/2020-05-17-xxviii-vyrocni-sjezd/
Odbornosť: diabetológ, internista, kardiológ. Uzatvorenie žiadostí: 22.3.2020

 

EAN 2020 - 6th Congress of the European Academy of Neurology
23. – 26.5.2020, Paríž, Francúzsko
https://www.ean.org/paris2020/
Odbornosť: neurológia. Uzatvorenie žiadostí: 30.3.2020

 

EHA – European Hematology Association
11. - 14. 6.2020, Frankfurt, Nemecko
https://ehaweb.org/congress/eha25/key-information/
Odbornosť: hematoonkológ, hematológ, onkológ
Uzatvorenie žiadostí: 28.2.2020

 

EHF 2020 - 14th European Headache Federation Congress

3. – 5.7.2020, Berlín, Nemecko
https://www.ehf2020.com/
Odbornosť: neurológia. Uzatvorenie žiadostí: 30.4.2020

 

ESMO 2020

18.-22.09.2020, Madrid Spain
https://www.esmo.org
Odbornosť: onkológ;klinický onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.03.2020

 

JOD - XXVII. Jihočeské onkologické dny

22. - 24.10.2020, Český Krumlov, Česko
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/xxvii-jihoceske-onkologicke-dny/
Odbornosť: onkológ, hematoonkológ, algeziológ, farmakológ
Uzatvorenie žiadostí: 17.4.2020

 

XXII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI

22. – 24. 10. 2020, Hradec Králové
http://www.dialogy2020.cz/
Odbornosť: algeziológ, onkológ, hematoonkológ. Uzatvorenie žiadostí: 15.5.2020