Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

  1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
    Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
    TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

 

Pre aké národné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať? 

SLOVENSKÁ HEMATOLOGICKÁ A TRANSFÚZIOLOGICKÁ KONFERENCIA
27. - 29. októbra 2019, hotel Bellevue, Starý Smokovec
Web stránka: www.shatk2019.sk
Špecializácia: hematológ, onkohematológ, Uzatvorenie žiadostí: 30.6.2019

 

XXI. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

3. - 5.10.2019
Hotel Horizont Resort, Stará Lesná
http://www.pain.sk/dialogy/2019/index.php
Špecializácia: algeziológ, onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 30.04.2019

 

XXIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti

3.-5.10. 2019
X-Bionic Sphere Šamorín

Špecializácia: kardiológ, internista. Uzatvorenie žiadostí: 30.6.2019

 

XL Výročná konferencia SSVPL

10. - 12.10.2019
Hotel Bellevue, Horný Smokovec
www.farmi-profi.sk
Špecializácia: všeobecný lekár. Uzatvorenie žiadostí: 30.6.2019

 

Pre aké zahraničné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?

Prague ONCO 2020
29. – 31. 1. 2020
Praha, Česká republika
Web stránka kongresu: www.pragueonco.cz
Odbornosť: onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 15. 10. 2019

 

ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology

31.08. - 04.09.2019
Paríž Francúzsko
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Congresses
Špecializácia: kardiológ, internista. Uzatvorenie žiadostí: 30.4.2019

 

The 35th annual European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)

11. - 13.09.2019
Stockholm, Švédsko
https://www.ectrims-congress.eu/2019.html
Špecializácia: neurológ so špecializáciou na RS. Uzatvorenie žiadostí: 30.6.2019

 

XXVI. Jihočeské onkologické dny

17. - 19. 10. 2019
Český krumlov
www.jod2019.cz
Špecializácia: onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 28. 6. 2019 

 

XXXVIII. výroční konference SVL ČLS JEP

06. - 09. 11.2019
Kongresové centrum, Zlín
www.target-md.com
Špecializácia: všeobecný lekár. Uzatvorenie žiadostí: 30.06.2019

 

XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS J. E.Purkyňe

17. - 20. 11. 2019
Praha, Kogresové centrum
http://www.kongrescis.cz/
Špecializácia: kardiológ, internista,diabetológ. Uzatvorenie žiadostí: 30.4.2019

 

33. český a slovenský neurologický sjezd

27.-30.11.2019
Praha, Kogresové centrum
https://www.csns2019.cz/
Špecializácia: neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 30.8.2019

 

Dokumenty na stiahnutie