Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.


Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

  1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
    Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
    TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

 

Pre aké národné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?

Neuromuskulárny kongres

31. neuromuskulární sympozium
XXXI. slovenská konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
14.-15. máj 2020, Brno
http://www.ta-service.cz/neuromuskularni2020/#anchor_zakladni-info
Odbornosť: neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.1.2020

XIV. Slovenský psychiatrický zjazd
17. – 20. Júna 2020, Bratislava
http://www.psychiatry.sk/
Odbornosť: psychiater. Uzatvorenie žiadostí: 28.2.2020

Dokumenty na stiahnutie

 

Pre aké zahraničné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?

EBMT 2020

22. – 25.3.2020, Madrid, Španielsko

https://www.ebmt.org/annual-meeting/ebmt-annual-meeting-information

Odbornosť: hematoonkológ, hematológ. Uzatvorenie žiadostí: 26.1.2020

 

SOT – Transplatační kongres 2020

1. - 4.4.2020, Špindlerův Mlýn, Česko

https://www.transplantkongres2020.cz/

Odbornosť: špecialista z transplantačného centra, farmakológ

Uzatvorenie žiadostí: 7.2.2020

 

BOD – 44. Brněnské onkologické dny

22. -24.4.2020, Brno, Česko

https://www.onkologickedny.cz/

Odbornosť: onkológ, hematoonkológ, algeziológ, farmakológ

Uzatvorenie žiadostí: 14.2.2020

 

EAN 2020 - 6th Congress of the European Academy of Neurology

23. – 26.5.2020, Paríž, Francúzsko

https://www.ean.org/paris2020/

Odbornosť: neurológia. Uzatvorenie žiadostí: 30.3.2020

 

EHA – European Hematology Association

11. - 14. 6.2020, Frankfurt, Nemecko

https://ehaweb.org/congress/eha25/key-information/

Odbornosť: hematoonkológ, hematológ, onkológ

Uzatvorenie žiadostí: 28.2.2020

 

EHF 2020 - 14th European Headache Federation Congress

3. – 5.7.2020, Berlín, Nemecko

https://www.ehf2020.com/

Odbornosť: neurológia. Uzatvorenie žiadostí: 30.4.2020

 

ESMO 2020

18.-22.09.2020, Madrid Spain

https://www.esmo.org

Odbornosť: onkológ;klinický onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.03.2020

 

JOD - XXVII. Jihočeské onkologické dny

22. - 24.10.2020, Český Krumlov, Česko

https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/xxvii-jihoceske-onkologicke-dny/

Odbornosť: onkológ, hematoonkológ, algeziológ, farmakológ

Uzatvorenie žiadostí: 17.4.2020

 

XXII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI

22. – 24. 10. 2020, Hradec Králové

http://www.dialogy2020.cz/

Odbornosť: algeziológ, onkológ, hematoonkológ. Uzatvorenie žiadostí: 15.5.2020