Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

  1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍŽiadosť nájdete tu.
    Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/

  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
    TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

Pre čo najrýchlejšie posúdenie žiadostí odporúčame odoslať oskenovanú žiadosť na kontaktný e-mail.

Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínským oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

Sponzoring medicínskeho alebo vedeckého vzdelávania je možné získať pre tieto kongresy:

S ohľadom na neistý vývoj epidemiologickej situácie v nasledujúcich mesiacoch na území Slovenskej republiky môže byť uvedený prehľad sponzorovaných kongresov neaktuálny. Prosíme odborníkov, ktorí by spoločnosť Teva chceli požiadať o sponzoring, aby si overili termín a miesto konania daného kongresu na webových stránkach usporiadateľov.

  1. SEMINÁR PRAKTICKÝCH DIABETOLÓGOV SLOVENSKA

Miesto konania: Liptovský Mikuláš

Termín konania: 14. – 15. 10. 2022

Špecializácia: DIA

Termín podania žiadostí: 21. 8. 2022

Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

Vyplnenie dátumu na žiadosti je jednou z podmienok schválenia podpory vzdelávania.

https://www.diakonferencia.sk

XXIX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Miesto konania: Praha

Termín konania: 6. – 9. 11. 2022

Špecializácia: INT, CAR, GP

Termín podania žiadostí: 6. 9. 2022

Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

Vyplnenie dátumu na žiadosti je jednou z podmienok schválenia podpory vzdelávania.

https://www.kongrescis.cz/

XLI. VÝROČNÍ KONFERENCE SVL ČLS JEP

Miesto konania: Karlovy Vary

Termín konania: 9. – 12. 11. 2022

Špecializácia: GP, INT

Termín podania žiadostí: 6. 9. 2022

Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí. 

Vyplnenie dátumu na žiadosti je jednou z podmienok schválenia podpory vzdelávania.

https://www.target-md.com/xxxx-vyrocni-konference/

EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS 2022

Miesto konania: Viedeň/Online

Termín konania: 7. – 10. 12. 2022

Špecializácia - neurológ

Termín podania žiadostí: 30. 9. 2022

Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie, doprava a registračný poplatok.

Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

Vyplnenie dátumu na žiadosti je jednou z podmienok schválenia podpory vzdelávania.

https://www.headache-congress.org/