Spoločnosť Teva sa podieľa na činnostiach alebo je partnerom rôznych internetových stránok so zdravotníckou tématikou. Naším cieľom je vzdelávať odborníkov a širokú verejnosť a zvyšovať povedomie o zdraví, zdravotníctve a súvisiacich témach.

Pre lekárov

kapitoly-online

je multioborový portál pre lekárov s množstvom interaktívnych prvkov, odkiaľ je možné sťahovať si odporúčané postupy a materiály pre pacientov, vyhľadávať dôležité odkazy alebo termíny odborných akcií, zoznamovať sa s kazuistikami či zaujímavosťami.

http://www.kapitoly-online.sk

 

Pre farmaceutov

tevapoint

je určený pre odbornú verejnosť z radov lekárnikov a farmaceutických asistentov aj farmaceutom, ktorí sa vo svojej profesii zaoberajú liekmi, liekovou legistatívou a politikou, farmakoekonomikou, prevádzkovaním lekární a ostatnými činnosťami blízkymi farmácii.

https://www.tevapoint.sk/

 

Pre pacientov

sopo

poskytuje bezplatné sociálno-právne poradenstvo pre onkologických pacientov.

https://www.sopo.sk

 

Pre pracovníkov v zdravotníctve zaujímajúcich sa o problematiku respiračných ochorení

respiratory-forum-logo

Respiratory forum sú stránky venované aktuálnym témam respiračnej medicíny a dôležité informácie tu nájdu lekári, zdravotné sestry aj farmaceuti.

https://respiforum.cz/

 

Pre všetkých

smkompas-logo

sú stránky venované problematike sklerózy multiplex pre pacientov, ich rodinných príslušníkov, lekárov aj verejnosť.

www.smkompas.sk