Sponzoring vzdelávania

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

 1. yplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
  Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/

 2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
  TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

Pre čo najrýchlejšie posúdenie žiadostí odporúčame odoslať oskenovanú žiadosť na kontaktný e-mail.

Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínským oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

Sponzoring medicínskeho alebo vedeckého vzdelávania je možné získať pre tieto kongresy:

S ohľadom na neistý vývoj epidemiologickej situácie v nasledujúcich mesiacoch na území Slovenskej republiky môže byť uvedený prehľad sponzorovaných kongresov neaktuálny. Prosíme odborníkov, ktorí by spoločnosť Teva chceli požiadať o sponzoring, aby si overili termín a miesto konania daného kongresu na webových stránkach usporiadateľov.


  IX. KONFERENCIA O BIOLOGICKEJ PSYCHIATRII
  Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
  8. - 10. 6. 2023
  Špecializácia: Psychiater
  Termín podania žiadostí: 27. 3. 2023
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.
  Vyplnenie čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti je podmienkou schválenia podpory vzdelávania. 
  http://www.psychiatry.sk/psychiatricke-akcie/domace-podujatia-sps-sls/212


  V. AKADÉMIA BOLESŤ HLAVY
  Žilina
  21. - 22. 9. 2023
  Špecializácia: Neurológ
  Termín podania žiadostí: 20. 5. 2023
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.
  Vyplnenie čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti je podmienkou schválenia podpory vzdelávania. 
  https://www.bolesthlavy2023.berlina.sk


  THE 9th JOINT ECTRIMS-ACTRIMS MEETING
  Milan
  11. - 13. 10. 2023
  Špecializácia: Neurológ z centra pre liečbu SM
  Termín podania žiadostí: 15. 6. 2023
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie, cestovné náklady a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.
  Vyplnenie čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti je podmienkou schválenia podpory vzdelávania. 
  https://www.ectrims.eu/msmilan2023/


  EHF 2023
  Valencia
  22. - 25. 11. 2023
  Špecializácia: Neurológ so zameraním na liečbu migrény
  Termín podania žiadostí: 15. 7. 2023
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie, cestovné náklady a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.
  Vyplnenie čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti je podmienkou schválenia podpory vzdelávania. 
  https://www.headache-congress.org/


  ČESKO-SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ KONGRES
  Hradec Králové
  29. 11. - 1. 12. 2023
  Špecializácia: Neurológ
  Termín podania žiadostí: 15. 7. 2023
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.
  Vyplnenie čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti je podmienkou schválenia podpory vzdelávania. 
  https://mhconsulting.cz/kongres/175-36-cesky-a-slovensky-neurologicky-sjezd-29-listopadu-1-prosince-2023

   Zdieľať túto stránku na: