Sponzoring vzdelávania

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

 1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
  Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/

 2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
  TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

Pre čo najrýchlejšie posúdenie žiadostí odporúčame odoslať oskenovanú žiadosť na kontaktný e-mail.

Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínským oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

Sponzoring medicínskeho alebo vedeckého vzdelávania je možné získať pre tieto kongresy:


  IX. ŠKOLA SCLEROSIS MULTIPLEX
  Horný smokovec, Vysoké Tatry
  12. 9. - 14. 9. 2024
  Špecializácia: Neurológ - špecialista z SM centra
  Termín podania žiadostí: 15. 6. 2024
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

  Riadne vyplnenie celej žiadosti, vrátane vyplnenia čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti, je podmienkou schválenia podpory vzdelávania.
  https://skolasm.sk/preview


  VI. AKADÉMIA BOLESTI HLAVY
  Žilina
  19. 9. - 20. 9. 2024
  Špecializácia: Neurológ
  Termín podania žiadostí: 15. 6. 2024
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

  Riadne vyplnenie celej žiadosti, vrátane vyplnenia čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti, je podmienkou schválenia podpory vzdelávania.
  https://bolestihlavy2024.berlina.sk/


  XVIII. SYMPÓZIUM PRAKTICKEJ NEUROLÓGIE - NEUROLÓGIA PRE PRAX
  Tatranská Lomnica
  25. 10. - 26. 10. 2024
  Špecializácia: Neurológ
  Termín podania žiadostí: 30. 6. 2024
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

  Riadne vyplnenie celej žiadosti, vrátane vyplnenia čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti, je podmienkou schválenia podpory vzdelávania.
  https://www.solen.sk/sk/podujatia/sympozium-praktickej-neurologie-neurologia-pre-prax-xviii-rocnik


  XXXI. KONGRES ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS J.E.PURKYNĚ
  Kongresové centrum Praha
  30. 10. - 2. 11. 2024
  Špecializácia: Internista
  Termín podania žiadostí: 30. 7. 2024
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

  Riadne vyplnenie celej žiadosti, vrátane vyplnenia čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti, je podmienkou schválenia podpory vzdelávania.
  https://www.cisweb.cz


  XLIII. VÝROČNÍ KONFERENCE SVL ČLS JEP
  Hotel Thermal, Karlovy Vary
  6. 11. - 9. 11. 2024
  Špecializácia: Praktický lekár
  Termín podania žiadostí: 30. 7. 2024
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

  Riadne vyplnenie celej žiadosti, vrátane vyplnenia čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti, je podmienkou schválenia podpory vzdelávania.
  Úvod - XLIII. výroční konference SVL ČLS JEP (konference-svl.cz)


  PSYCHIATRIA PRE PRAX
  Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
  22. 11. - 24. 11. 2024
  Špecializácia: Psychiater
  Termín podania žiadostí: 30. 6. 2024
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

  Riadne vyplnenie celej žiadosti, vrátane vyplnenia čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti, je podmienkou schválenia podpory vzdelávania.
  https://www.solen.sk/sk/podujatia/psychiatria-pre-prax-9-rocnik


  37. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
  Ostrava
  27. 11. - 29. 11. 2024
  Špecializácia: Neurológ
  Termín podania žiadostí: 31. 7. 2024
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

  Riadne vyplnenie celej žiadosti, vrátane vyplnenia čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti, je podmienkou schválenia podpory vzdelávania.
  https://www.czech-neuro.cz/aktualita/37-cesky-a-slovensky-neurologicky-sjezd/


  18th EUROPEAN HEADACHE CONGRESS
  Rotterdam
  4. 12. - 7. 12. 2024
  Špecializácia: Neurológ
  Termín podania žiadostí: 31. 7. 2024
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanieregistračný poplatok a cestovné náklady.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

  Riadne vyplnenie celej žiadosti, vrátane vyplnenia čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti, je podmienkou schválenia podpory vzdelávania.
  https://headache-congress.org/


  Zdieľať túto stránku na: