Sponzoring vzdelávania

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

 1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
  Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/

 2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
  TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

Pre čo najrýchlejšie posúdenie žiadostí odporúčame odoslať oskenovanú žiadosť na kontaktný e-mail.

Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínským oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.

Sponzoring medicínskeho alebo vedeckého vzdelávania je možné získať pre tieto kongresy:


  XXI. KONGRES ČESKÉ VITREORETINÁLNÍ SPOLEČNOSTI
  Mikulov
  7. - 9. 12. 2023
  Špecializácia: Oftalmológ
  Termín podania žiadostí: 30. 9. 2023
  Súčasťou podpory vzdelávania je ubytovanie a registračný poplatok.

  Prvú informáciu o schválení Vašej žiadosti medicínskym oddelením obdržíte do 30 dní od uzavretia príjmu žiadostí.
  Vyplnenie čísla lekárskej komory a dátumu na žiadosti je podmienkou schválenia podpory vzdelávania. 
  XXII. Kongres České vitreoretinální společnosti (abcproduction.cz)

  Zdieľať túto stránku na: