Podporované weby

Getty Images/Georgijevic

Spoločnosť Teva sa podieľa na činnostiach alebo je partnerom rôznych internetových stránok so zdravotníckou tématikou. Naším cieľom je vzdelávať odborníkov a širokú verejnosť a zvyšovať povedomie o zdraví, zdravotníctve a súvisiacich témach.

Pre lekárov

kapitoly online

je multioborový portál pre lekárov s množstvom interaktívnych prvkov, odkiaľ je možné sťahovať si odporúčané postupy a materiály pre pacientov, vyhľadávať dôležité odkazy alebo termíny odborných akcií, zoznamovať sa s kazuistikami či zaujímavosťami.

www.kapitoly-online.sk

Pre farmaceutov

tevapoint

je určený pre odbornú verejnosť z radov lekárnikov a farmaceutických asistentov aj farmaceutom, ktorí sa vo svojej profesii zaoberajú liekmi, liekovou legistatívou a politikou, farmakoekonomikou, prevádzkovaním lekární a ostatnými činnosťami blízkymi farmácii.

www.tevapoint.sk

Pre pacientov

sopo.sk

poskytuje bezplatné sociálno-právne poradenstvo pre onkologických pacientov.

www.sopo.sk

Pre pracovníkov v zdravotníctve zaujímajúcich sa o problematiku respiračných ochorení

respiratory forum logo

Respiratory forum sú stránky venované aktuálnym témam respiračnej medicíny a dôležité informácie tu nájdu lekári, zdravotné sestry aj farmaceuti.

respiforum.cz

Pre všetkých

smkompas logo

sú stránky venované problematike sklerózy multiplex pre pacientov, ich rodinných príslušníkov, lekárov aj verejnosť.

www.smkompas.sk

Migréna forum

migrenaforum_logo.png

www.migrenaforum.sk

Migréna kompas

logo_migrenakompas.png

www.migrena-kompas.sk

Zdieľať túto stránku na: