Podporované weby

Getty Images/Georgijevic

Spoločnosť Teva sa podieľa na činnostiach alebo je partnerom rôznych internetových stránok so zdravotníckou tématikou. Naším cieľom je vzdelávať odborníkov a širokú verejnosť a zvyšovať povedomie o zdraví, zdravotníctve a súvisiacich témach.

Pre lekárov

kapitoly online

je multioborový portál pre lekárov s množstvom interaktívnych prvkov, odkiaľ je možné sťahovať si odporúčané postupy a materiály pre pacientov, vyhľadávať dôležité odkazy alebo termíny odborných akcií, zoznamovať sa s kazuistikami či zaujímavosťami.

www.kapitoly-online.sk

Pre farmaceutov

tevapoint

je určený pre odbornú verejnosť z radov lekárnikov a farmaceutických asistentov aj farmaceutom, ktorí sa vo svojej profesii zaoberajú liekmi, liekovou legistatívou a politikou, farmakoekonomikou, prevádzkovaním lekární a ostatnými činnosťami blízkymi farmácii.

www.tevapoint.sk

Pre pacientov

sopo.sk

poskytuje bezplatné sociálno-právne poradenstvo pre onkologických pacientov.

www.sopo.sk

Pre všetkých

smkompas logo

sú stránky venované problematike sklerózy multiplex pre pacientov, ich rodinných príslušníkov, lekárov aj verejnosť.

www.smkompas.sk

Migréna forum

migrenaforum_logo.png

www.migrenaforum.sk

Migréna kompas

logo_migrenakompas.png

www.migrena-kompas.sk

Zdieľať túto stránku na: