Teva podporuje vzdelávanie odborníkov

Vzdelávanie zdravotníkov sa nikdy nekončí.

Podporou vzdelávacích programov pomáhame odborníkom byť stale lepšími.

Spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia ako popredný poskytovateľ kvalitných generických liekov, originálnych a biofarmakologických liečivých prípravkov aj voľno-predajných liekov do zdravotníckeho systému v Slovenskej republike cíti zodpovednosť aj za ďalšie vzdelávanie domácich zdravotníckych odborníkov.

Vzdelávanie v zdravotníctve sa prakticky nikdy nekončí, lebo celý tento odbor sa neustále mení a vyvíja. Na mnohé poznatky a možnosti je potrebné vedieť reagovať, aby starostlivosť poskytovaná pacientom mohla byť v každom okamihu na najvyššej dostupnej úrovni. Teva cíti ako svoje poslanie pomáhať lekárom, farmaceutom, zdravotným sestrám a ďalším pracovníkom v zdravotníctve a taktiež sledovať aktuálne trendy, osvojovať si nové metódy a postupy v snahe zlepšovať zdravie ľudí.


Informácie o vybraných legislatívnych zmenách týkajúcich sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre tretí kvartál roku 2020:

Viac tu

Zdieľať túto stránku na: