Teva o serializácii

Farmaceutický priemysel sa pripravuje na ďalšie zabezpečenie ochrany liekov pred falšovaním. Takzvaná serializácia nadobúda platnosť na trhu Európskej únie od 9. februára 2019.

Spoločnosť Teva, s výrobným závodom v Opave, ako popredný svetový výrobca a dodávateľ liečiv dostala príležitosť oboznámiť v skratke širokú verejnosť priamo so serializačným výrobným procesom. Pritom preukázala, že na novú legislatívu a na jej praktické dopady je už v predstihu dobre pripravená, pretože má skúsenosti s dodávaním serializovaných balení liekov do USA.

Európske smernice prijaté v roku 2011 proti falzifikátom v legálnom dodávateľskom reťazci vytvorili celoúniový právny rámec na ochranu pacientov pred falošnými liekmi. Vyžaduje, aby všetkých 28 členských krajín zaviedlo systém, ktorý bude odhaľovať falošné lieky v distribučnom reťazci.

Okrem unikátnej identifikácie každého balenia liečiv európska smerica požaduje aj prvky obmedzujúce nežiaducu manipuláciu s liekmi. Či ide predovšetkým o pásky a pečate, ktoré sa pretrhnú pri otváraní obalu, prelepky na krabičkách liekov, celofánový obal každého balenia alebo hliníkovú plombu pod viečkom liekovky, ktorá sa pri jej otvorení nenávratne poškodí.

Cieľom všetkých týchto opatrení je chrániť zdravie a životy pacientov garanciou pôvodu a kvality liekov. Je teda logické, že práve spoločnosť Teva patrí k lídrom v tomto celosvetovom procese. Proti falošným liekom je potrebné bojovať všetkými možnými spôsobmi. Nielen pre ohromné finančné straty, ktoré spôsobujú legálnemu farmaceutickému trhu, ale predovšetkým práve s ohľadom na značné zdravotné riziká, ktoré predstavujú pre pacientov. Serializácia je veľmi významným krokom správnym smerom.

Celú reportáž ČT1 si môžete pozrieť tu

Zdieľať túto stránku na:

Mohlo by vás zaujímať aj...

Teva ČR bola vyhlásená za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v roku 2023 v kategórii farmácie a zdra...

Teva ČR bola vyhlásená za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v roku 2023 v kategórii farmácie a zdravotníctva

Oznam k dočasnému výpadku Ophthalmo-Septonex

Oznam k dočasnému výpadku Ophthalmo-Septonex

OZNAM K DOČASNÉMU VÝPADKU HYLAK FORTE

OZNAM K DOČASNÉMU VÝPADKU HYLAK FORTE

Správy o pokroku ESG za rok 2021

Správy o pokroku ESG za rok 2021

Najdôležitejšie udalosti ESG spoločnosti Teva v roku 2021

Najdôležitejšie udalosti ESG spoločnosti Teva v roku 2021

TEVA darovala základné lieky na podporu ukrajinských utečencov

TEVA darovala základné lieky na podporu ukrajinských utečencov