Originálne a biofarmaceutické prípravky

Inovatívny prístup na uspokojenie potrieb pacientov.

Spoločnosť Teva zaberá celosvetovo popredné postavenie v oblasti inovatívnej (originálnej) liečby ochorení centrálneho nervového systému (CNS) vrátane neurologických a neurodegeneratívnych chorôb, bolesti hlavy a motorických porúch, disponuje tiež rozsiahlym sortimentom produktov na liečbu respiračných ochorení vrátane astmy, alegickej nádchy a chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby (CHOCHP).

Vo svojom sortimente originálnych a biofarmaceutických liekov sa spoločnosť zameriava na vývoj, personalizáciu a zlepšenie liečby pacientov s ochorením CNS, dýchacích ciest či s onkologickým ochorením a na niektoré ďalšie terapeutické oblasti.

Teva integruje svoje schopnosti v odbore generických, originálnych a biofarmaceutických prípravkov vo svojej divízii globálneho výskumu a vývoja. Nachádza nové riešenia uspokojovania potrieb pacientov, kombinuje znalosti a skúsenosti z vývoja liekov so zdravotníckymi potrebami, službami a technológiami.

Zdieľať túto stránku na: