Terapeutické oblasti

Prehľad našich kľúčových terapeutických oblastí.

Centrálna nervová sústava (CNS)

Spoločnosť Teva dodáva lieky pre potreby pacientov s ochoreniami centrálneho nervového systému (CNS) a ich rodiny.

Teva ako globálny líder v liečbe ochorení centrálneho nervového systému (CNS) poskytuje lieky na liečbu pacientov s neurologickými a neurodegeneratívnymi poruchami, bolesťami a poruchami spánku na celom svete.

Teva tiež vyvíja inovatívne riešenia v oblasti bolestí hlavy a migrény.

Respiračné ochorenia

Spoločnosť Teva poskytuje kvalitnú liečbu ľuďom trpiacim respiračnými ochoreniami vrátane astmy, alegickej nádchy a chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby (CHOCHP). Náš inovatívny prístup k starostlivosti o respiračný systém sa zameriava na optimalizáciu terapií prostredníctvom inovatívnych systémov dodávok liečiv určených na riešenie potrieb pacientov.

Teva sa zameriava na vývoj a poskytovanie možností liečby, ktoré riešia dva hlavné problémy súčasnej liečby respiračných chorôb:

  1. dodržiavanie liečby a rešpektovanie liečebného režimu a
  2. liečba astmy, ktorá nie je pod kontrolou napriek používaniu terapie zodpovedajúcej štandardnej terapii.

Pri liečbe astmy je cieľom udržať ju pod kontrolou, aby ľudia s astmou mali dobrú funkciu pľúc, vykazovali menej príznakov a dostávali menej astmatických záchvatov.

Teva dodáva celý rad liekov na liečbu respiračních ochorení vrátane regulačnej a záchrannej terapie. Usilujeme sa tiež o vývoj nových možností liečby. Spoločnosť Teva sa zameriava na kombináciu silných stránok v oblasti špeciálnych liekov (vrátane malých molekúl aj biologických prípravkov) platforiem zdravotníckych pomôcok a generických liekov.

Okrem dostupných liekov má spoločnosť Teva široký program možností liečby, ktoré sú aktuálne vo vývoji, s cieľom ďalšieho posilnenia našich produktových ponúk a riešení nenaplnených potrieb pacientov trpiacich respiračnými ochoreniami.

Onkológia

V oblasti onkológie sa snažíme výrazne zvýšiť kvalitu života pacientov s nádorovým ochorením. Dodávame široký rad liekov, od liečby karcinómu prsníka, až po podpornú liečbu, ktorá chráni onkologických pacientov pred nežiaducimi účinkami podávanej chemoterapie.

Liečba bolesti

Teva ponúka efektívne riešenia liečby bolesti u onkologických pacientov, ktorí potrebujú lieky zo skupiny opioidov, a to vrátane špecifických druhov bolesti, medzi ktoré patrí prelomová bolesť, vyskytujúca sa počas onkologického ochorenia.

Zdieľať túto stránku na: