V rámci spolupráce so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF) naša spoločnosť už pravidelne podporuje Kariérne dni farmaceutov (KDF). Počas KDF sa študenti farmácie majú možnosť dozvedieť viac aj o tom, aké pracovné príležitosti im ponúka práve farmaceutická firma.

Viac o KDF 2019 nájdete tu >

Taktiež už dlhoročne podporujeme magazín SSŠF nazývaný Farmakoviny.

Viac o Farmakovinách nájdete tu >