Naším poslaním je zlepšovať zdravie a životnú pohodu ľudí v každej fáze života, usilujeme sa o to, aby sa naše lieky a programy každý deň dostali zodpovedným a udržateľným spôsobom k miliónom ľudí. Sme presvedčení, že prostredníctvom celého radu inciatív v oblasti spoločenskej zodpovednosti môžeme zdokonalovať naše komunity, chrániť naše životné prostredie a následkom toho zaisťovať našim pacientom lepšiu kvalitu života.

Správu o spoločenskom vplyve spoločnosti Teva si pozrite tu >