Podávame pomocnú ruku

Pomáhame budovať dôverné vzťahy medzi lekármi a pacientmi.

Na úspešnú liečbu je kľúčová spolupráca pacienta so zdravotníkom založená na vzájomnej dôvere a porozumení. Spoločnosť Teva preto zdravotníkom podáva pomocnú ruku nielen vývojom nových liekov, ale podporuje ich aj v oblasti komunikácie s pacientmi. Organizuje semináre, ktoré učia lekárov citlivo oznamovať nepríjemné správy ľuďom, o ktorých sa starajú.

Rozumie pacient svojej diagnóze?
Chápe jej závažnosť a spôsob liečby? Bude so mnou spolupracovať tak, aby to prospelo jeho zdravotnému stavu? Tieto otázky si kladie množstvo zdravotníckych pracovníkov pri kontakte s chorými. A práve semináre o komunikácii s pacientmi, ktoré organizuje spoločnosť Teva, im na ne vedia odpovedať.

Jednoducho a citlivo

Jednoduché a súčasne citlivé podanie informácií o závažnosti ochorenia je pre nadviazanie dôverného kontaktu s pacientom to najdôležitejšie. Pacient potrebuje v ťažkej životnej situácii vyjadriť svoje pocity, predstavy a obavy. Ocení preto niekoho, kto ho vypočuje, ale nesúdi. Nehodnotí a nevnucuje univerzálne riešenia. Potrebuje v zdravotníkovi vidieť partnera, nie však niekoho, kto len zakazuje a prikazuje. Ak sa chorý cíti byť súčasťou liečebného procesu a rozumie mu, dokáže efektívne spolupracovať, dôverovať a dodržiavať nastavenú liečbu.

Individuálny prístup

Každý chorý potrebuje iný prístup. V jednotlivých fázach chronického ochorenia je pre pacientov dôležité dostávať rôzne informácie tak, aby ich správne vnímali. Zdravotník by preto mal pochopiť potreby pacienta a liečbu nastaviť a kontrolovať tak, aby vyhovovala obom stranám.

A to je cieľom spoločnosti Teva, ktorá pre zdravotníkov organizuje semináre o komunikácii s pacientmi. Kurzy vedú renomovaní lektori, ktorí vychádzajú z najnovších poznatkov v oblasti psychológie a z osobných skúseností s pacientmi. Jednou z nich je PhDr. Pavla Banýrová, autorka aj lektorka vzdelávacieho programu pre zdravotníkov špecializujúcich sa na starostlivosť o pacientov so sklerózou multiplex.

Zdieľať túto stránku na: