Teva rozvíja svoju výnimočnosť viac ako 100 rokov. Dnes je poprednou svetovou farmaceutickou spoločnosťou v oblasti generických liekov a jedným z 15 najväčších subjektov v odbore.


So svojimi viac ako 45 000 zamestnancami v 60 krajinách celého sveta môžeme s hrdosťou vyhlásiť, že naši ľudia sú dôvodom nášho úspechu. Ich schopnosti a nasadenie nám dávajú vedúce postavenie v oblasti farmácie. Diverzita vnímania, kvalifikácia a talent sú kľúčom k našim trvalým úspechom.


Vďaka našim moderným zariadeniam, vysoko kvalifikovaným pracovníkom a výkonnej organizačnej kultúre vám Teva môže ponúknuť mnoho príležitostí, ako prispieť k lepšiemu životu ľudí, a pritom rozvíjať vašu kariéru.


Máte skvelé nápady?


Teva je miestom, kde sa im darí. Máme dôveru v konanie našich zamestnancov, v ich konfrontáciu s novými výzvami a umožňujeme im profesionálny rast a rozvoj. Svojim ľuďom poskytujeme:

  • široké spektrum pracovných príležitostí a oblastí odbornosti,
  • jedinečnú kreatívnu organizačnú kultúru,
  • veľké množstvo príležitostí k osobnému aj profesijnému rastu.

Aktuálne voľné pozície nájdete tu