Detské charitatívne dielne sú projektom, keď spoločne s deťmi našich zamestnancov v bratislavskej kancelárii Teva tvoríme, zdobíme, maľujeme, lepíme, aby sme vyrobili originálne darčekové predmety. Minuloročná Vianočná dielnička bola už 3. v poradí a opäť sa niesla v duchu 3R, redukuj, renovuj, recykluj.

Výťažok z predaja vyrobených vianočných darčekov venujeme obvykle neziskovým organizáciam zameraným na pomoc deťom, pretože sa od zrodu celého projektu držíme hesla DETI DEŤOM. Za čas existencie našich Detských charitatívnych dielničiek sme už pomohli neziskovým organizáciam sumou prevyšujúcou 1000Euro.