Práca v spoločnosti Teva

Spoločne pracujeme na tom, aby sa pohoda stala životným štýlom

Naším cieľom je pomôcť vám byť čo najlepší v práci aj doma. A to aj so širokým spektrom benefitov.

Naši ľudia sú naším najväčším aktívom

Spoločne pracujeme na tom, aby sa pohoda stala životným štýlom. Naším cieľom je pomôcť vám aj vašej rodine byť čo najlepším v práci aj doma.

Teva na Slovensku

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2004. Sme súčasťou svetovej farmaceutickej korporácie Teva Pharmaceutical Industries Ltd., založenej v Izraeli v roku 1901. Sme šiestou najväčšou farmaceutickou spoločnosťou na celkovom slovenskom trhu a zároveň treťou najväčšou na generickom trhu. Disponujeme produktovým portfóliom s viac ako 300 liekmi. Sídlime v Bratislave a zamestnávame okolo 80 zamestnancov.

S hrdosťou ponúkame širokú škálu benefitov v oblasti zdravia a životnej pohody, finančného zabezpečenia a životného štýlu, aby sme vám a vašej rodine poskytli zdravú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. To zahŕňa:

  • Flexibilné pracovné možnosti tam, kde je možné ich zariadiť.
  • Podporné programy v oblasti zdravia a životnej pohody, ktoré sú inkluzívne pre všetkých našich zamestnancov.

Čo si pod tým môžeme konkrétne predstaviť?

Zamestnancom spol. TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. poskytujeme:

Pružná pracovná doba s možnosťou home office – pre zamestnancov pracujúcich v kancelárii

Služobné auto alebo príspevok na dopravu

Príspevok na stravovanie

Poukážky na nákup voľno-predajných liekov

Finančné bonusy pri významných životných udalostiach

Zdravé utorky (ovocie zadarmo) pre zamestnancov v kancelárii a pre zamestnancov

v teréne počas pravidelných stretnutí

Notebook a mobilný telefón

Podpora optimálneho rastu: Profesijný rozvoj

V spoločnosti Teva považujeme vodcovské schopnosti za základ celoživotného vzdelávania. Ako vysoko výkonná organizácia sa usilujeme o ustavičný rozvoj našich ľudí. Ponúkame celú škálu unikátne navrhnutých nástrojov na vzdelávanie a rozvoj aj rad potenciálnych zdrojov na podporu vášho profesijného rastu, posilňovanie vodcovských schopností a kariérnej dráhy. To zahŕňa ponuky na pracovisku aj v online režime a ďalšie príležitosti pre zamestnancov na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach podnikania.

Manažéri sú tiež podporovaní v tom, aby objavovali svoje hranice, rástli ako individuality a spoznávali nové spôsoby práce, ktoré odhalia ich potenciál na vytváranie priestoru na uskutočňovanie úžasných vecí. Zodpovednosť za profesijný rozvoj spočíva na každom jednotlivcovi, a navyše Teva v mnohých krajinách vyzýva svojich zamestnancov aby získavali formálne profesijné kvalifikácie. Tam, kde to je možné, môžeme tiež poskytnúť finančnú podporu.

Integrovaná inovácia

Je ústredným bodom všetkého, čo v spoločnosti Teva robíme. Aby sme zostali v popredí diania v premenlivom prostredí, aplikujeme kreatívny celostný prístup k vývoju liekov aj k ďalším procesom. Od nových molekúl a biologických spôsobov liečby cez komplex generických liekov až k digitálnej integrácii a špičkovým výrobným metódam. Navrhujeme dostupné kvaliné liečebné riešenia, ktoré zodpovedajú potrebám pacientov a prispievajú k lepšiemu životu.

Spoločenský vplyv: Zapojte sa

Naše úsilie zlepšovať zdravie je realizované prostredníctvom rôznych činností, ktoré uľahčujú prístup k zdravotnej starostlivosti a prispievajú k prospechu komunít, v ktorých žijeme a pracujeme. Dobrovoľnícka činnosť zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou našej komunitnej stratégie. Udržiavame priateľské vzťahy s neziskovými organizáciami s rozličným zameraním a podporujeme programy, ktoré podporujú zdravie pacientov.