Etický kódex spoločnosti Teva

Naše hodnoty vychádzajú z jasne definovaných predpokladov na správanie sa a etické obchodné konanie.

V spoločnosti Teva uvádzame svoje hodnoty a ciele do praxe prostredníctvom nášho Etického kódexu. Je pre nás dôležité, čo robíme, aj ako to robíme. Každé naše rozhodnutie aj všetky podniknuté kroky odrážajú naše kolektívne hodnoty. V našom odhodlaní robiť to, čo je správne zostávame pevní vo všetkých našich úlohách v každom obchodnom oddelení aj na ďalších miestach, kde na celom svete pôsobíme.

Zdieľať túto stránku na:

Viac v Etickom kódexe spoločnosti Teva

Viac tu

Etický kódex pre dodávateľov spoločnosti Teva

Viac tu

Teva Supplier Code of Conduct

Viac tu