Fakty & čísla spoločnosti

Teva v číslach - fakty & čísla o spoločnosti

Teva poskytuje a bude poskytovať inovatívne a vysoko kvalitné lieky pacientom na celom svete Takto umožňujeme ľuďom žiť lepší a zdravší život

01

Uľahčujeme prístup k vysoko kvalitným liekom a zdravotným riešeniam

1,800
liekmi
45,000
zamestnancov
200,000,000
Každý deň pomôžeme ľudí

Kompletný sortiment výrobkov od generík, voľne predajných liekov až po originálne a biologické liečivá

Spoločnosť Teva bola založená v roku 1901. Naša centrála sídli v Izraeli, máme 74 výrobných závodov v tridsiatich krajinách. V našom portfóliu je aktuálne viac ako 1 800 molekúl a ročne vyrábame približne 120 miliárd tabliet a kapsulí.

Patríme k popredným svetovým farmaceutickým spoločnostiam a sme aktívni na 60 trhoch. Naše poslanie na celom svete uskutočňuje približne 45 000 zamestnancov. Naše inovatívne a vysoko kvalitné liečivá pomáhajú každý deň 200 miliónom ľudí.

Pozrite sa na infografiku
02

Špeciálne zameranie

Zameriavame sa na kľúčové terapeutické oblasti

Migréna a bolesť hlavy

Ochorenia pohybového ústrojenstva

a neurodegeneratívne ochorenia

Bolesť

Ochorenia dýchacieho systému

03

Vedúca pozícia v oblasti generík

$
miliárd dolárov
259
Za uplynulú dekádu spoločnosť ušetrila zdravotnému systému USA

Top 3 vedúca pozícia na viac než 25 trhoch

1 in 7
lekárskych predpisov v USA
1 in 8
lekárskych predpisov v Nemecku
1 in 8
lekárskych predpisov vo Veľkej Británii
04

Globálny dosah

60
Pôsobíme na trhoch
16,000
Celosvetové portfólio produktov
05

Plne integrovaný výskum a vývoj

25 pracovísk výskumu, vývoja a klinického hodnotenia

Uvedenie na trh
1000 generík uvedených na trh v roku 2017

300
produktov čaká na schválenie FDA* („Food and Drug Administration“, Úrad pre kontrolu potravín a liečiv)
100
produktmi čakajúcimi na skrátené prihlásenie nových liečiv (ANDA**) v USA („Abbreviated New Drug Application“, Skrátená žiadosť o registráciu nového lieku)
+600
žiadostí čakajúcich na schválenie produktov na rastúcich trhoch
06

Jedna z najkonkurencieschopnejších výrobných sieti v tomto odvetví

74
výrobných závodov
120
Každoročně vyrobí miliárd abliet a kapsúl