Transparentná spolupráca

Podpora vzdelávania zdravotníckych odborníkov a ďalšia spolupráca so zdravotníckym sektorom je pre spoločnosť Teva kľúčová. Ako svetový líder generického priemyslu chce reagovať na potreby pacientov a lekárov a dlhodobo rozvíjať nové metódy liečby. Za rovnako dôležité však považuje splnenie etických pravidiel i platných legislatívnych noriem tejto spolupráce.

Preto nad rámec povinného zverejňovania prevodov hodnôt/plnenia poskytnutého spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podľa zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré sú pravidelne na polročnej báze nahlasované a uverejňované na webstránke Národného centra zdravotníckych informácii s ohľadom na štandardy transparentnej spolupráce Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA) dobrovoľne zverejňujeme aj nasledovné kategórie údajov:

  • prevody hodnôt poskytnuté univerzitám a vedeckým inštitúciám,
  • výdavky na výskum a vývoj uhradené inými ako slovenskými pobočkami a
  • cezhraničné prevody hodnôt

Zdieľať túto stránku na:

Metodiku tohto dodatočného zverejňovania a reporty za roky 2020, 2021 a 2022 nájdete nižšie v priložených súboroch na stiahnutie:

Metodika pre Transparentnú spoluprácu

 

Transparentná spolupráca – dodatočný report za rok 2022

Viac tu

Transparentná spolupráca – dodatočný report za rok 2021

Viac tu

Transparetná spolupráca – dodatočný report za rok 2020

Viac tu

Informácie o podpore poskytnutej organizáciám pacientov nájdete

na globálnych stránkach spoločnosti Teva