Myslíme na Vás aj pri tvorbe obalov

Naše nové obaly sú užívateľsky prívetivé, rozpoznateľné a ľahko čitateľné.

Lieky spoločnosti Teva sa každý deň dostanú do rúk takmer 200 miliónom pacientov, a preto sme chceli vytvoriť dizajn balenia, ktorý napomáha bezpečnému a správnemu užívaniu liekov.

Za vytvorením nového dizajnu našich obalov stojí viac ako ročný celosvetový prieskum. Opýtaných bolo viac ako 4000 ľudí, vrátane pacientov, opatrovateľov, lekárnikov a lekárov, so zámerom plne porozumieť potrebám zákazníkov a pacientov.

Dizajn škatuliek liekov bol na základe takto získaných informácií vytvorený tak, aby zaistil, že najdôležitejšie a relevantné informácie budú vždy jasne viditeľné a umožnia tak zníženie rizika chýb pri výdaji a medikácii. Zároveň sme tiež chceli vybudovať a rozšíriť povedomie o značke/spoločnosti Teva vytvorením unikátneho balenia, ktoré bude zdieľať podobné prvky dizajnu naprieč celým svetom a všetkými Teva liekmi.

Jedinečný prístup spoločnosti Teva k dizajnu obalových materiálov liekov je prispôsobený potrebám pacientov a zaisťuje, že vzhľad jednotlivých škatuliek je jasne rozlíšiteľný a ľahko zrozumiteľný.

Predovšetkým nový dizajn obalových materiálov pomáha pacientom správne užívať ich lieky tým, že viditeľne a prehľadne zobrazuje kľúčové informácie.

Užívateľsky prívetivé obaly

Farby a farebné kruhy zvýrazňujú kľúčový obsah a zaisťujú, že informácie sú čítané v správnom poradí

Produkty sú farebne odlíšené

Názov produktu je zväčšený a farebne odlíšený, čo uľahčuje identifikáciu správneho lieku

Zvýraznenie sily účinnej látky vo farebnom kruhu

Rôzne sily majú rôzne farby, ktoré vám uľahčia orientáciu a pomôžu vybrať správny produkt

Ikony Vám pomôžu porozumieť liekovej forme produktu

Jednoduché ikony poskytujú ďalšiu kontrolu, že ste si vybrali správny produkt

Kľúčové informácie sú uvedené na všetkých stranách obalu, čo umožňuje skladovanie v každej pozícii

Tabuľka na zadnej strane obalu prehľadne zhŕňa ďalšie informácie o produkte

Kvalitné produkty vyrobené pod našou značkou Teva, na ktorú sa môžete spoľahnúť