Náš vplyv

Naše nasadenie za zdravie pacientov je sústavné

Uznávame našu zodpovednosť a považujeme ju za príležitosť na zlepšenie kvality života a dosiahnutie trvalého spoločenského vplyvu.

Umožňujeme ľuďom žiť lepšie dni

Lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí to najviac potrebujú

Podávame pomocnú ruku

Pomáhame budovať dôverné vzťahy medzi lekármi a pacientmi.

Viac tu Podávame pomocnú ruku
Is everyone's business at Teva - 2020 enviromental, social and governance Progress Report

Správa o pokroku v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných (ESG report)

Pre spoločnosť Teva znamená ESG podporu zdravia a dostupnosti našich liekov v celom našom podnikaní, minimalizáciu dopadu našich činností a produktov na planétu a venovanie sa kvalite, etike a transparentnosti. ESG report z roku 2020, ktorý zdieľa naše aktivity, ciele a pokrok. Prvýkrát tiež zdieľame náš pokrok v ESG v Slovenskej republike.

Viac tu Správa o pokroku v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných (ESG report)

Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne

Slovom adherencia označujeme mieru spolupráce pacienta pri liečbe.

Viac tu Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne

Prinášame kvalitné a potrebné informácie

Pomáhame pacientom porozumieť ich chorobe.

Viac tu

Investujeme do oblasti vzdelávania

Spolupracujeme so Slovenským spolkom študentov farmácie.

Viac tu

Spájame skúsených pacientov s novodiagnostikovanými

Podporujeme zmysluplné pacientske projekty.

Viac tu

Poskytujeme sociálne poradenstvo

Hľadáme východiská zo zdanlivo neriešiteľných situácií.

Viac tu