Výberový proces

Čo možno očakávať po podaní žiadosti.

Ak vás po podaní žiadosti na otvorenú pozíciu vyberú na dané voľné miesto, dostanete e-mailovú správu overujúcu vašu žiadosť a jeden z našich náborových pracovníkov vás bude priamo kontaktovať, či máte záujem o posun do ďalšej fázy prijímacieho procesu. Robíme všetko preto, aby sme preskúmali každý životopis. Radi by sme odpovedali všetkým žiadateľom osobne, ale niekedy sa nám to pre vysoký počet žiadostí a nedostatku času nemusí podariť.

Ak vám bude pridelený termín vstupného telefonického pohovoru, po ňom sa rozhodne, či s vami bude prijímací proces pokračovať. Váš náborový pracovník vám oznámi, aký typ následných krokov môžete očakávať. Počas celého procesu s ním komunikujte otvorene, vysvetlí vám ďalší postup a pomôže špecifikovať vaše očakávania.

Objavili sa správy o podvodoch týkajúcich sa “online pohovorov na báze chat-roomu" na otvorené pozície spoločnosti Teva. Vezmite prosím na vedomie, že Teva Pharmaceuticals žiadnym spôsobom nepotvrdzuje ani neiniciuje tieto podvodné oznamy a spoločnosť by nikdy nevyžadovala žiadny druh peňažnej zálohy za pohovor. Najpresnejšie aktuálne informácie o našej spoločnosti môžete vždy nájsť na globálnych internetových stránkach spol. Teva. Často pred osobným pohovorom požadujeme vstupný telefonický pohovor. V určitých prípadoch môžeme na uskutočnenie pohovoru použiť video, telekonferenčnú technológiu, ale “online chat-pohovory” ako súčasť nášho náborového procesu nepoužívame.

Aktuálne voľné pozície nájdete tu

Zdieľať túto stránku na: