Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne

Čo je to adherencia?

Slovom adherencie označujeme mieru spolupráce pacienta pri liečbe. Dôležité je predovšetkým to, či sa pacient riadi odporúčaním lekára a/alebo lekárnika, ako užívať lieky a aké dodržiavať režimové opatrenia. Spolupráca pacienta je totiž pre úspech liečby zásadná.

Čo je to adherencia?

Slovom adherencie označujeme mieru spolupráce pacienta pri liečbe. Dôležité je predovšetkým to, či sa pacient riadi odporúčaním lekára a/alebo lekárnika, ako užívať lieky a aké dodržiavať režimové opatrenia. Spolupráca pacienta je totiž pre úspech liečby zásadná. Ak sa pacient radami lekára či lekárnika neriadi, označujeme to za tzv. non-adherenciu (nespoluprácu). Tá významne narušuje snahu zdravotníkov pacientom pomôcť, bohužiaľ sa s ňou stretávajú veľmi často.

Aké sú najčastejšie dôvody non-adherencie?

Dôvodov, prečo pacient nespolupracuje, je hneď niekoľko. Jednou z najčastejších príčin je nepochopenie liečebného režimu. Pacienti by sa preto nemali báť lekára alebo lekárnika opýtať, ak niečomu nerozumejú, alebo ak majú z niečoho obavy. Niektoré liečebné postupy bývajú pomerne zložité, pacient musí užívať viac liekov v rôznom čase, v rôznych liekových formách, nie je preto namieste hanbiť sa povedať, že niečomu nerozumieme.

Veľmi často sa ale stáva aj to, že pacient liečbe neprikladá význam, lieky brať zabúda, režimové opatrenia sa mu dodržiavať nechcú. Väčšinou sa to týka chronicky chorých, napríklad ľudí s vysokým krvným tlakom, zvýšenou hladinou cholesterolu, cukrovkou alebo obezitou. Tieto choroby totiž nebolia, a tak človek ľahko zabudne, že mu niečo je, a liečbu nepovažuje za dôležitú. Až sa choroba prejaví, býva už ale väčšinou neskoro a môže to tiež skončiť trvalými následkami alebo aj horšie.

Prečo je adherencie dôležitá?

Ak pacient dodržiava odporúčania zdravotníkov, má oveľa väčšiu nádej na to, že liečba bude úspešná. Akútne ťažkosti zvyčajne vymiznú úplne, chronické sa zmiernia, nedochádza k ďalšiemu prehlbovaniu príznakov choroby a pacient má nádej na kvalitný život bez komplikácií.

Ako dosiahnuť dobrú adherenciu?

"Desatoro" pre lekára

 • Vysvetlite pacientovi zrozumiteľne a trpezlivo podstatu ochorenia a princíp liečby, prispôsobte liečbu individuálnym potrebám pacienta.
   
 • Zdôraznite pacientovi dôležitosť liečby a rizika non-adherencie.
   
 • Reagujte na pacientove otázky ústretovo, udržujte očný kontakt, snažte sa ho motivovať.
   
 • Odporučte pacientovi, aby si informácie písal, poskytnite mu vhodné informačné materiály.
   
 • Odporučte pacientovi používanie upomienok na mobilnom telefóne, prípadne vhodnú aplikáciu pre inteligentné telefóny.
   
 • Navrhnite pacientovi, aby do liečby zapojil svoju rodinu.
   
 • Opakujte pacientovi dôležité informácie o spôsobe užívania liekov.
   
 • Pripomínajte pacientovi zásady zdravého životného štýlu.
   
 • Overujte si pri každej návšteve, že pacient rozumie odporúčaniam na liečbu.
   
 • U problematických pacientov zvýšte počet kontrol.

"Desatoro" pre pacientov

 • Vypočujte si všetky informácie, ktoré vám lekár poskytuje.
   
 • Ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať.
   
 • Uchovajte si a využívajte všetky informačné materiály, ktoré vám lekár poskytol.
   
 • Snažte sa lieky užívať presne tak, ako vám ich predpísal lekár.
   
 • Používajte nejakú formu pripomienok (napríklad v mobilnom telefóne), aby ste nezabúdali lieky užívať.
   
 • Snažte sa dodržiavať zásady zdravého životného štýlu.
   
 • Dodržiavajte všetky ďalšie odporúčania lekára.
   
 • Ak vám liečba z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo sa u vás objavia nežiaduce účinky, informujte o tom lekára.
   
 • Hovorte o svojej chorobe a liečbe so svojimi blízkymi.
   
 • Majte na pamäti, že ak budete odporúčanie lekára dodržiavať, bude liečba účinná a pomôže vám.

Ako adherenciu zlepšiť?

Hľadanie odpovedí na otázky, prečo pacienti liečbu nedodržiavajú, je základným kameňom pre zlepšenie komunikácie medzi zdravotníkmi a pacientmi. Je príčinou non-adherencie to, že pacient nedostal dostatok zrozumiteľných informácií? Je to prílišná zložitosť liečebného postupu, ktorý nevyhovuje pacientovým individuálnym potrebám? Alebo je príčinou neochota si chorobu pripustiť a pri liečbe spolupracovať? Alebo sú dôvody úplne iné? To sa snažili zistiť lekári v ambulanciách od svojich pacientov pomocou špeciálnych dotazníkov v rámci Týždňa adherencie.

Týždeň adherencie

Dotazovanie v rámci Týždňa adherencie odštartovalo 18. 3. 2019 a okrem pacientov dotazníky vypĺňali aj lekári. Organizátorom dotazníkového je spoločnosť Teva. Jeho cieľom je zistiť hlavné príčiny non-adherencie a po vyhodnotení odpovedí hľadať možnosti, ako pacientom s adherenciou pomôcť a zlepšiť ich kvalitu života.

Zdieľať túto stránku na:

Čo sme sa pýtali?


Informačné materiály pre pacientov: