Poskytujeme sociálne poradenstvo

Hľadáme východiská zo zdanlivo neriešiteľných situácií.

Zaujíma nás, ako pacienti žijú a čo ich trápi v osobnom živote. Chceme im život so závažných ochorením čo najviac uľahčiť. Preto spoločnosť Teva realizuje projekty, ktoré pomáhajú pacientom a ich blízkym zorientovať sa v oblasti sociálnej podpory.

Pacienti so závažnými chronickými ochoreniami často nemôžu pracovať a potrebujú pomoc pri každodenných aktivitách. Často ale netušia, aké možnosti sa im núkajú lebo nie sú schopní sa v systéme zorientovať a zbytočne sa trápia. Spoločnosť Teva preto prevádzkuje sociálne poradne, v ktorých odborníci pacientom a ich blízkym vysvetlia, kde hľadať konkrétnu pomoc. Napríklad pri zariaďovaní invalidného dôchodku, zháňaní ošetrovateľa, príspevku na opateru či pri hmotnej núdzi. Spoločnosť Teva podporuje sociálnu poradňu pre pacientov so sklerózou multiplex na portáli SM Kompas.

Poskytujeme sociálno-právne poradenstvo aj onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom, a to formou SOPO poradne.

Do poradne sa dostanete prostredníctvom web stránky www.sopo.sk a onkologickí pacienti získajú prístup na základe kartičky s unikátnym kódom, ktorú môžu získať u svojho lekára. V prípade, že daný onkológ o poradni informácie nemá, kartičku s unikátnym kódom je možné získať aj na emailovej adrese: sopo@sopo.sk.

Zdieľať túto stránku na: