Kvalita, ktorej môžete veriť

Náš dôraz na kvalitu je nekompromisný a týka sa všetkých fáz vývoja, výroby a marketingu našich liekov.

Rozsiahla globálna sieť prevádzok spoločnosti Teva predstavuje viac ako 25 000 zamestnancov v 74 výrobných závodoch v troch desiatkach krajín. Náš najbližší výrobný závod sa nachádza v Českej republike, konkrétne v Opave a zamestnáva približne 1 500 ľudí, ďalších viac ako 120 kolegov pôsobí v Komerčnej jednotke v Prahe a približne 80 zamestnancov v Komerčnej jednotke na Slovensku.

Teva integruje svoje schopnosti v odbore generických, originálnych a biofarmaceutických prípravkov vo svojej divízii globálneho výskumu a vývoja. Nachádza nové riešenia uspokojovania potrieb pacientov, kombinuje znalosti a skúsenosti z vývoja liekov so zdravotníckymi prostriedkami, službami a technológiami.

Snažíme sa dodávať kvalitné generické, originálne a biofarmaceutické prípravky na rôzne trhy – rýchlo a efektívne. To si vyžaduje súčinnosť zástupcov pre oblasť zákazníckych služieb, manažérov najdôležitejších zákazníkov a vedeckú aj logistickú podporu výskumu a vývoja, zabezpečovania kvality, regulačných záležitostí aj pracovníkov v oblasti marketingu.

Zaistenie kvality

Náš dôraz na zaistenie kvality je nekompromisný a pokrýva všetky fázy vývoja, výroby aj marketingu našich liekov. Naše moderné výrobné závody sú vybavené najvyspelejším skúšobným zariadením na zaručenie kvality našich produktov. Zariadenia sú testované a certifikované a každý výrobný proces prechádza schválením.

Skutočnosť, že spoločnosť Teva dôsledne dodržiava zásady správnej laboratórnej praxe (GLP), správnej výrobnej praxe (GMP) a správnej klinickej praxe (GCP) je ocenená schválením FDA pre 26 našich závodov a schválením EMA pre 31 našich závodov. Okrem toho je každý z našich farmaceutických výrobných závodov na celom svete kontrolovaný a schválený aspoň dvoma regulačnými úradmi.

Včasná spoľahlivá a hospodárna distribúcia na globálnej úrovni je zásadná pre schopnosť našich zákazníkov poskytnúť svojim koncovým spotrebiteľom bezpečné a účinné produkty v pravý čas. Naša výrobná sieť je ustavične optimalizovaná, aby naši zákazníci mohli mať plnú dôveru v náš dodavateľský reťazec. To je umožnené technologicky vyspelými distribučnými zariadeniami pracujúcimi s veľkými objemmi. Tieto zariadenia nám umožňujú dodávať nové produkty rýchlo a spoľahlivo. Ustavične preskúmavame svoje schopnosti a kapacity, aby sme mohli konzistentne dodávať najlepšie produkty vo svojej triede.

Zdieľať túto stránku na: