Kozmetický výrobok

Na trhu sa môžeme stretnúť aj s pojmom kozmetický výrobok. Je to látka alebo zmes určená na kontakt s vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasy, nechty, pery, vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou dutiny ústnej výhradne, alebo prevažne za účelom ich čistenia, parfumácie, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, ich udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesných pachov.

Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením kozmetického výrobku na trh oznámiť (notifikovať) príslušnému orgánu ochrany verejného zdravia potrebné informácie podľa zákona (informácie o spoločnosti, zoznam prípravkov…) a notifikovať na Európskom portáli CPNP (Cosmetics Products Notification Portal).

Na kozmetické výrobky sú kladené tiež konkrétne požiadavky (či sú bezpečné, čo smú a nesmú obsahovať, náležitosti označovania, tvrdenia o prípravku).

Zdieľať túto stránku na: