Často kladené otázky pacientov

Staňte sa informovaným pacientom s aktívnym podielom na starostlivosti o svoje vlastné zdravie.

Bezpečnosť liekov a vy

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Lieky vám môžu pomôcť k zotaveniu, predchádzaniu ochorenia alebo k obmedzeniu príznakov súvisiacich s ochorením. Keď získate viac informácií o správnom a bezpečnom použití lieku, jeho prínosoch a o potenciálnych nežiaducich účinkoch, stávate sa aktívnym účastníkom diskusií vášho tímu zdravotnej starostlivosti.

Existuje veľa spôsobov, ako sa stať informovaným pacientom:

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť
 • Spýtajte sa svojho lekára, čo môžete očakávať od svojho lieku: aké nežiaduce účinky môže mať, či bude treba absolvovať ďalšie testy alebo pozorovanie a kedy môžete očakávať zlepšenie.
   
 • Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa a postupujte podľa pokynov. Venujte pozornosť varovaniam pred závažnými aj menej závažnými nežiaducimi účinkami. Berte na vedomie pokyny týkajúce sa kombinácii rôznych liekov a vyhnutiu sa určitým činnostiam v čase, keď ich budete užívať.
   
 • Naučte sa poznať svoj liek. Zoznámte sa s názvami a dávkami všetkých liekov, ktoré užívate a s ochoreniami, ktoré liečia.
   
 • Majte na pamäti svoju zdravotnú anamnézu. Informujte svojho lekára o predchádzajúcich alergiách, precitlivosti alebo nežiaducich účinkoch, ktoré sa u vás vyskytli.
   
 • Dodržujte načasovanie a pokyny na dávkovanie, ktoré máte od svojho lekára alebo lekárnika. Poraďte sa so svojím lekárom, ak máte nejaké pochybnosti alebo obavy.
   
 • Veďte si záznamy o vplyvoch lieku na vaše telo aj vašu myseľ. Zapíšte si všetky zmeny a poraďte sa so svojím lekárom.

Ako môžem kontaktovať spoločnosť Teva s prípadnými otázkami týkajúcimi sa môjho lieku?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť
 • Naše oddelenie zákazníckych služieb môže pomôcť s otázkami týkajúcimi sa zásobovania a dostupnosti konkrétneho lieku. Kontakt je: postmasters@teva.sk.
   
 • Náš tím pre medicínske informácie môže tiež pomôcť s určitými otázkami týkajúcimi sa vášho lieku, napríklad, ak ide o jeho vzhľad, jeho zložky, ako funguje, alebo vám môže poskytnúť kópiu písomnej informácie pre používateľa (PIL). PIL je tiež k dispozícii na stiahnutie z internetových stránok spoločnosti TEVA. Vezmite, prosím na vedomie, že tento tím nemôže poskytovať žiadne lekárske poradenstvo. Môžete ho kontaktovať na vois@teva.sk.
   
 • Ak sa vaša otázka týka nežiaduceho účinku, obraťte sa na: safety.sk@teva.sk.

Prečo nemôžem zohnať lieky spoločnosti Teva v mojej lekárni?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Naše produkty sú k dispozícii prostredníctvom distribučnej siete a lekárnici si môžu od nej objednať priamo konkrétne požadované lieky. Nie sme schopní potvrdiť, ktoré lekárne v danej lokalite majú na sklade lieky spoločnosti Teva. Na ďalšie informácie týkajúce sa dostupnosti konkrétneho lieku spoločnosti Teva sa prosím, obráťte na: postmasters@teva.sk

Nedodávame lieky priamo pacientom a nepredávame naše lieky a zdravotnícke pomôcky online.

Čo mám robiť, ak sa pri užívaní prípravku spoločnosti Teva vyskytne nežiadúci účinok ?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Ak si myslíte, že trpíte nežiaducim účinkom alebo nejakou neočakávanou reakciou na užívanie lieku, vrátane voľno-predajných liekov alebo zdravotníckych pomôcok, odporúčame vám poradiť sa čo najskôr s vaším lekárom či lekárnikom.

Aby sme mohli ustavične monitorovať bezpečnosť našich produktov, môžete nám nahlásiť nežiaduce účinky prostredníctvom e-mailu na: safety.sk@teva.sk.
Alternatívne môžete nahlásiť nežiaduce účinky telefonicky farmakovigilačnému oddeleniu lekárskych informácií na čísle: +421 257 267 953.

Stratil som písomnú informáciu pre používateľa z mojej krabičky s liekmi, kde môžem získať novú?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Všetky písomné informácie pre používateľa liekov spoločnosti Teva (PIL) sú k dispozícii v PDF formáte v produktovej časti našich internetových stránok. Stačí zadať názov vášho lieku do vyhľadávacej lišty a objaví sa zoznam liekov zodpovedajucich názvu, ktorý ste zadali, ak sú k dispozícii pre spotrebiteľa. Môžete otvoriť záložku, ktorá zodpovedá názvu, koncentrácii a forme vyhľadávaného lieku a uvidíte tu dokument k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie.

Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, môžete sa obrátiť na naše oddelenie lekárskych informácií: vois@teva.sk.

Môžem požiadať o liek spoločnosti Teva u môjho lekárnika, keď mi bol predpísaný generický liek?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Môžete požiadať o liek spoločnosti Teva u vášho lekára alebo lekárnika. Bude však na zvážení vášho lekárnika alebo na ďalších smerniciach na predpisovanie liekov, aby došlo k výberu správneho lieku na vaše konkrétne zdravotné problémy. Vždy by ste mali postupovať podľa odporúčania zdravotníckeho odborníka.

Mám obavy, že môj liek na predpis môže interagovať s inými liekmi na predpis či výživovými doplnkami, ktoré užívam. Ako zistím, či je bezpečné užívať ho aj naďalej?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

V písomnej informácii vášho lieku na predpis môžu byť informácie o tom, čo môžete a nemôžete užívať spolu s vaším liekom. Ak budete mať aj naďalej pochybnosti, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na zdravotníckeho odborníka, ktorý vám daný liek predpísal, alebo na vášho lekárnika.

Mám problém s prehltaním tabliet/kapsúl. Môžem ich rozdrviť alebo otvoriť a nasypať obsah na jedlo/do nápoja?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Neodporúčali by sme vám rozdrviť tablety či otvárať kapsuly, ak písomné informácie pre používateľa dodávané spolu s vaším liekom výslovne neuvádzajú, že tak môžete urobiť. Rozdrvenie tabliet či vyprázdnenie kapsúl môže zmeniť spôsob pôsobenia vášho lieku a môže mať tiež vplyv na bezpečnosť a účinnosť medikácie. Ak máte problém s prehltaním tabliet/kapsúl, mali by ste to prediskutovať s vaším lekárom či lekárnikom.

Môj priateľ/priateľka trpí rovnakým stavom ako ja, môžem mu/jej podať niektorý z mojich prebytočných liekov?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Nikdy nepodávajte žiadnej osobe liek, ktorý bol predpísaný vám. Mohol by jej uškodiť, a to aj v prípade, že jej príznaky sú rovnaké ako vaše. Tiež by sme odporúčali, aby ste vrátili akékoľvek nepotrebné lieky vášmu lekárnikovi, ktorý ich bezpečne zlikviduje.

Ako zlikvidujem lieky, ktoré už nepotrebujem?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Žiadne lieky neodhadzujte do kanalizácie či domáceho odpadu. Dodržiavanie tejto zásady pomôže pri ochrane životného prostredia. Najbezpečnejší spôsob, ako zlikvidovať nepotrebné lieky, je vrátiť ich do lekárne.

Dátum použiteľnosti na mojich liekoch hovorí „Nepoužívajte po septembri 2018". Čo to znamená?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Ak je na vašom lieku uvedená táto informácia, znamená to, že by ste liek nemali používať po poslednom dni uvedeného mesiaca, v tomto prípade ide o 30. september 2018.

Aký je rozdiel medzi liekom pa predpis a voľno-predajným liekom?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Liek na lerkársky predpis môžete dostať v lekárni len po predložení podpísaného platného receptu od vášho lekára alebo iného oprávneného zdravotného odborníka, aktuálne aj na základe elektronického receptu -erecept. Voľno-predajné lieky (OTC) sa predávajú bez lekárskeho predpisu, a sú často tiež pod dohľadom lekárnika. Avšak, môžu existovať obmedzenia množstva, ktoré si môžete kúpiť v závislosti od lieku.

Počul som, že môže dôjsť k problémom so zásobovaním môjho lieku. Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí zohnať môj pravidelný liek užívaný na predpis?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Overte si situáciu u vášho lekárnika pred dátumom vystavenia ďalšieho predpisu alebo sa obraťte na zákaznícke služby spoločnosti Teva: postmasters@teva.sk. Ak budete mať problémy s obstaraním vášho bežného lieku od spoločnosti Teva, prediskutujte so svojím praktickým lekárom alebo lekárnikom alternatívnu dodávku alebo alternatívnu liečbu.

Nerozumiem pokynom, ako mám užívať môj liek, čo mám robiť?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Ak nerozumiete tomu, čo vám bolo povedané, alebo ak sú písomné pokyny nejasné, požiadajte vášho lekárnika, aby vám toto užívanie opäť vysvetlil. Môžete ho požiadať aj o to, aby vám príslušné pokyny spísal. Neobávajte sa opakovane pýtať, lebo správne užívanie lieku je dôležité z hľadiska vašich zdravotných potrieb.

Čo mám robiť, keď som presvedčený, že môj liek nefunguje správne?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Ak užívate nový liek, odporúčame vám, aby ste si pohovorili so svojím zdravotným odborníkom (sestrou, lekárom alebo lekárnikom) o očakávaných výsledkoch vašej liečby týmto liekom.
Ak užívate pravidelne nejaký liek a zaznamenáte zmenu v jeho pôsobení (budete napr. pociťovať návrat vašich príznakov) odporúčame vám, aby ste si čo najskôr o vašich obavách pohovorili s lekárom. Nedostatočnú účinnosť by ste nám mali taktiež nahlásiť prostredníctvom emailu: safety.sk@teva.sk. Taktiež môžete kontaktovať farmakovigilačné oddelenie na čísle:
00421 257 276 953.

Kde môžem nájsť vaše písomné informácie pre používateľa?

Prepínač Rozbaliť/Zbaliť

Písomné informácie (PIL) pre používateľa o produktoch spoločnosti Teva sú k dispozícii na stiahnutie v zozname liekov na týchto internetových stránkach. Ak budú vaše ťažkosti pretrvávať, alebo ak budete mať nejaké otázky týkajúce sa vášho lieku, kontaktujte nás na: vois@teva.sk.

Zdieľať túto stránku na: