Ciprofloxacin-Teva 500mg filmom obalené tablety

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

ANTIBIOTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE

Materiály produktu