Clopidogrel Teva 75mg filmom obalené tablety

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

ANTITROMBOTIKÁ

Materiály produktu