Deferasirox Teva 180 mg filmom obalené tablety

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Antidota, Detoxicantia - Všetky ostatné liečivá