Desloratadine Actavis 5mg filmom obalené tablety

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Antihistaminiká na systémové použitie

Materiály produktu