Kyselina ibandronová Teva 150mg filmom obalené tablety

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Liečivá na liečbu ochorení kostí

Materiály produktu