Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

LIEČIVÁ S ÚČINKOM NA RENÍN-ANGIOTENZÍNOVÝ SYSTÉM

Materiály produktu