Levetiracetam Actavis 500 mg filmom obalené tablety

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Antiepileptiká

Materiály produktu