Myocet 50mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Cytostatiká

Materiály produktu