Olanzapin Actavis 15mg filmom obalené tablety

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Psycholeptiká

Materiály produktu