Teriflunomid Teva 14 mg filmom obalené tablety

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Imunosupresíva