Trabectedin Teva 1 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok


Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Cytostatiká