Trabectedin Teva 1 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Cytostatiká