Tramabene, perorálne kvapky

Predpis:

Na predpis

Detaily produktu

Terapeutická oblasť:

Analgetiká

Materiály produktu