Česko-slovenská konferencia zameraná na značku

Letné firemné stretnutie.

Konferencia zamestnancov komerčných jednotiek k zmenám v prezentácii značky Teva.

Začiatkom septembra sme v Prahe usporiadali česko-slovenskú konferenciu zameranú na aktiváciu značky na trhoch Českej a Slovenskej republiky. Téma minuloročnej konferencie tak bola jasná. Naša nová značka a slogan: “Umožňujeme ľuďom žiť lepšie dni”. Úlohou stretnutia bolo motivovať zamestnancov a vysvetliť im význam situácie, v ktorej sa spoločnosť Teva v Česku a na Slovensku nachádza.

Snažili sme sa vytvoriť obsah, ktorý by publikum zaujal, bol by pre nich zrozumiteľný a zároveň ukázal, na čom pracujeme, čo sa deje, a čo sa udialo. Rozhodli sme sa komunikovať na troch paneloch venovaných rôznym témam.

Sme hrdí, že naša letná konferencia vyvolala rad pozitívnych reakcií ako od účastníkov, ktorí ju označili za “najlepšiu konferenciu vôbec”, tak z globálneho prostredia, ktoré ocenilo celú koncepciu. Stali sme sa vzorom pre ostatné krajiny.

Zdieľať túto stránku na: