Cesta k liečbe migrény môže trvať aj 7 rokov. Lepší manažment ochorenia umožní mobilná aplikácia

Od prvých symptómov po stanovenie diagnózy môžu prejsť roky. Cestu k liečbe, vnímanie ochorenia a jeho dopad na kvalitu života mapuje najnovší prieskum Ipsos Healthcare s podporou spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia, ktorý upozornil na najväčšie problémy slovenských migrenikov. K lepšiemu pochopeniu ochorenia a nastaveniu efektívnej liečby môže pomôcť aj migrenózny denník v mobilnej aplikácii.

Migréna nie je výhovorka na bolesť hlavy, ale vážne neurologické ochorenie, ktoré je nutné liečiť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje migrénu medzi 20 ochorení, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú kvalitu života. Napriek tomu viac ako tretina slovenských pacientov a pacientok s migrénou si myslí, že ochorenie v očiach spoločnosti nie je vnímané dostatočne vážne.

Podľa prieskumu kvality života slovenských migrenikov z augusta 2021, migrénou všeobecne trpia častejšie ženy, na Slovensku tvoria 70 % všetkých migrenikov. Najväčšiu skupinu pacientov (50 %) tvoria ľudia vo veku 34 až 49 rokov, o niečo menej (29%) tvorí skupina nad 50 rokov, no diagnostikované sú aj mladšie ročníky, 22 % pacientov je vo veku od 18 do 33 rokov.

Migréna v každodennom živote

Symptómy migrény majú veľký vplyv na celkové zdravie, súkromný, ale aj spoločenský a pracovný život. Dopad ochorenia na bežný život sa priamo úmerne zvyšuje s intenzitou a intervalom výskytu migrény, ale aj pridružených ochorení.

V otázke kvality života 58 % migrenikov v prieskume uviedlo, že ochorenie najviac ovplyvňuje celkové zdravie a spokojnosť v živote, 52 % uviedlo spoločenský život, 48 % kariéru. O niečo menej, 28 % tvrdí, že ochorenie má veľký vplyv na vzťah s rodinou, 20 % uviedlo rodičovstvo, 13 % štúdium. Iba 9 % migrenikov uviedlo, že migréna nemá zásadný vplyv na každodenný život.

„Život komplikuje nielen migréna, ale aj pridružené ochorenia, tzv. komorbidity migrény. Veľmi častou je epilepsia, či skleróza multiplex, vyskytujú sa aj psychické poruchy ako depresia alebo bipolárna porucha. Výnimkou nie sú ani ekzém, astma, potravinové alergie a senná nádcha,“ hovorí neurológ prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Polovica pacientov migrénu skrýva

Prieskum ukazuje, že až 49 % ľudí trpiacich migrénou toto ochorenie skrýva, a to najčastejšie pred zamestnávateľom (71 %), nasledujú vlastné deti (33 %), priatelia (31 %), a partner (27 %).

Migrenik a jeho okolie

Diagnózou nestráda iba samotný pacient, najviac ovplyvnení z jeho okolia sú: partner (51%), deti (42 %), rodičia (28 %), ale aj kolegovia (16 %) a zamestnávateľ (10 %). Z pohľadu pacienta hrá pomoc okolia veľkú rolu vo zvládaní ochorenia. 60 % respondentov prieskumu uvádza, že najväčšou oporou v zvládaní migrény im je partner/partnerka, 35 % uvádza rodičov a 29 % deti. Viacerí pacienti tiež deklarujú, že práve zvládanie výchovy detí je motiváciou pre zvládnutie života s ochorením.

Najväčší vplyv pacientovej migrény na jeho dieťa pociťuje väčšina opýtaných v schopnosti poskytovať dieťaťu bezpodmienečnú rodičovskú podporu a prežívanie všeobecnej radosti zo života u pacienta aj jeho detí. 

Cesta k liečbe

Prieskum migrény u slovenských pacientov ukázal, že priemerný počet rokov medzi výskytom prvých symptómov a stanovením diagnózy sú na Slovensku 4 roky. Diagnostika je veľmi dôležitým prvým krokom, nasledovať však musí nastavenie správnej a účinnej liečby. Interval medzi diagnostikovaním migrény a nasadením liečby je na Slovensku v priemere 3 roky. Pacienti tak môžu s neliečenou migrénou stráviť až 7 rokov. Až štvrtina pacientov pritom uvádza, že migréna sa v priebehu času zhoršuje, migrenózne ataky sa môžu objavovať 4 – 15 dní v mesiaci.

Pacient prichádza k lekárovi s bolesťou hlavy, ktorá môže znamenať rôzne zdravotné problémy. Aby sa potvrdila migréna a nastavila adekvátna profylaktická liečba, je potrebná dôkladná diagnostika. Pre lekára je výhodou, ak jednotlivec spolupracuje a vedie si denník ochorenia, na základe ktorého máme lepší prehľad o prejavoch ochorenia u daného pacienta.

„Ak máte časté bolesti hlavy, nebojte sa vyhľadať neurológa a podrobne mu popísať svoju skúsenosť, ideálne zaznamenanú v migrenóznom denníku. Vyšetrenie netreba odkladať, pretože je krokom k definitívnej diagnóze. Ak sa jedná o migrénu, je potrebné ju liečiť, aby sa pacient cítil lepšie a ochorenie ďalej nebránilo v každodennom živote,“hovorí neurológ MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH.

Možnosti liečby

Pred zahájením liečby je nevyhnutné stanovenie diagnózy, zistenie komorbidít, očakávaní pacienta a ubezpečenie, že liečbu v spolupráci s lekárom zvládne. Nasleduje voľba liečby podľa vplyvu atakov na bežnú dennú aktivitu.

Akútna liečba odstraňuje bolesť mierneho charakteru, ktorá sa dá tlmiť analgetikami. Ak sú záchvaty časté, alebo dostatočne neúčinkuje akútna liečba bolesti, je vhodné uvažovať o preventívnej (profylaktickej) terapii. Tá je indikovaná v prípadoch, v ktorých má pacient 4 a viac dní s bolesťou hlavy do mesiaca, ako aj v prípadoch, kedy migréna výrazne ovplyvňuje každodenné aktivity pacienta, záchvaty sa predlžujú a akútna liečba je neefektívna alebo má nežiaduce účinky. Profylaktická liečba sa nasadzuje aj v prípadoch, v ktorých hrozí transformácia takzvanej epizodickej formy migrény do chronickej a v prípade prevencie vzácnych typov migrén. Najnovším trendom v profylaktickej liečbe migrény, je využitie modernej biologickej liečby takzvanými monoklonálnymi protilátkami zo skupiny anti CGRP (peptid podobný kalcitonínovému génu). Táto liečba je dostupná už aj na Slovensku, pre pacientov, ktorí spĺňajú kritériá liečby.

O aplikácii Migréna kompas

Odborníci aj pacienti sa zhodujú, že univerzálny recept na lepšie zvládanie ochorenia a zaradenie sa do bežného života neexistuje. Každý pacient má individuálnu kombináciu toho, čo funguje najlepšie.

Často sa podceňuje skutočnosť, že existuje množstvo ovplyvniteľných faktorov, ako je stres, alkohol, nedostatočný spánok, nedostatočný pitný režim, ktoré môžu byť spúšťačmi migrény. Tieto faktory je potrebné si všímať a zaznamenávať, pretože ich eliminácia môže výrazne pomôcť migréne predchádzať. Ak si je pacient vedomý momentov, ktoré bolesť spúšťajú, úprava životného štýlu a denného režimu dokáže frekvenciu atakov zredukovať.

„Vedenie migrenózneho denníka je praktická a nevyhnutná vec zároveň. Jeho najdôležitejší význam je v procese identifikovania spúšťačov s hľadania tej najefektívnejšej liečby, “ hovorí pacientka Andrea.

Pacientom s migrénou môže pomôcť mobilná aplikácia Migréna kompas, ktorá umožňuje nielen vedenie denníka, ale aj zaznamenávanie atakov a monitorovanie ich intenzity, či prehľad užívaných liekov proti bolesti. Prispieva tak k lepšiemu pochopeniu ochorenia z pohľadu pacienta, a tiež k takzvanej adherencii - kontrole dodržiavania liečby v záujme jej najvyššej efektivity. Pridanú hodnotu má aj pre odborníkov, pretože pomáha lekárovi lepšie poznať individuálne potreby pacientov.

Aplikáciu sme vyvíjali v spolupráci s pacientmi a lekármi, za podpory spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia asi 6 mesiacov. Nové technológie nám umožňujú dať komunikácii pacienta s lekárom iný rozmer a umožniť tak lepšiu spoluprácu v záujme efektívnej liečby,“ hovorí vývojár mobilnej aplikácie Migréna kompas Jaromír Krotký zo spoločnosti Pears Health Cyber, ktorá sa špecializuje na spojenie liečby s technológiami a pomáhala vyvíjať desiatky aplikácií pre používateľov na celom svete. Aplikácia je dostupná zdarma pre používateľov operačných systémov iOS a Android a je v slovenskom jazyku. Aplikácia na stiahnutie, ako aj informácie o ochorení a liečbe sú k dispozícii na webstránke: https://www.migrena-kompas.sk/.

O migréne

Migréna nie je iba bolesť hlavy, ide o ochorenie, ktoré výrazne zasahuje do kvality života pacienta. Medzi charakteristické znaky migrény patrí pulzujúca bolesť hlavy, ktorá môže trvať niekoľko hodín až dní, nevoľnosť, zmätenosť, či citlivosť na svetlo a zvuky. Až 80 % pacientov zažíva pred migrenóznym atakom tzv. auru, ktorá sa vyskytuje vo forme „zábleskov“. Pacienti vidia svetielkujúce body, hviezdičky alebo mihanie pred očami. Po nej nastupuje intenzívna bolesť väčšinou trvajúca 4 – 72 hodín. Periodicita záchvatov migrény sa pohybuje od 4 do 15 dní v mesiaci.

Migrenózna bolesť je často jednostranná, no nie výlučne. Začiatok bolesti býva lokalizovaný v oblasti krčnej chrbtice, preto sa môže stať, že pacient je mylne dlhodobo a neúspešne liečený rehabilitačne pre blokádu krčnej chrbtice a liečba nerozpoznanej migrény je odsunutá aj o niekoľko rokov. Pulzujúca bolesť pri migréne sa postupne zosilňuje, niekedy je sprevádzaná zvracaním. Pacient počas záchvatu vyhľadáva pokoj, stráni sa podnetov ako je svetlo a zvuk a vyhýba sa aktivite.

Migrenózny záchvat môže byť vyvolaný spúšťačom. Vyvolávajúce faktory sú veľmi rozmanité a pokiaľ si je pacient vedomý spúšťacích momentov, môže úprava životného štýlu a sledovanie denného režimu frekvenciu atakov zredukovať. Spúšťačom je u každého človeka niečo iné, vo všeobecnosti však významnú rolu hrá stres, hormonálne zmeny (menštruácia), hladovanie či nedostatok tekutín, zmena počasia a atmosférického tlaku.

Zdieľať túto stránku na:

Mohlo by vás zaujímať aj...

Teva ČR bola vyhlásená za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v roku 2023 v kategórii farmácie a zdra...

Teva ČR bola vyhlásená za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v roku 2023 v kategórii farmácie a zdravotníctva

Oznam k dočasnému výpadku Ophthalmo-Septonex

Oznam k dočasnému výpadku Ophthalmo-Septonex

OZNAM K DOČASNÉMU VÝPADKU HYLAK FORTE

OZNAM K DOČASNÉMU VÝPADKU HYLAK FORTE

Správy o pokroku ESG za rok 2021

Správy o pokroku ESG za rok 2021

Najdôležitejšie udalosti ESG spoločnosti Teva v roku 2021

Najdôležitejšie udalosti ESG spoločnosti Teva v roku 2021

TEVA darovala základné lieky na podporu ukrajinských utečencov

TEVA darovala základné lieky na podporu ukrajinských utečencov

Teva Pharmaceuticals má nového generálneho riaditeľa pre Slovensko a Českú republiku

Teva Pharmaceuticals má nového generálneho riaditeľa pre Slovensko a Českú republiku