V roku 2021 sme podnikli kroky napredovaním v našom úsilí ESG a posilňovaním prepojenia medzi ESG a naším podnikaním – pričom sme sa držali zodpovednosti za budúci pokrok.

Ďalšia integrácia ESG do nášho podnikania

 • 10+ cieľov stanovených v kľúčových oblastiach, vrátane prístupu k liekom, etiky, rozsahu 3 emisií skleníkových plynov a zodpovedného dodávateľského reťazca
 • Vydané dlhopisy v hodnote 5 miliárd USD spojené s udržateľnosťou, ktoré spájajú ciele ESG so stratégiou financovania
 • Odmeňovanie vedúcich pracovníkov viazané na pokrok smerom k cieľom ESG

Urobiť naše lieky dostupnejšie, cenovo dostupnejšie a dostupnejšie

 • 4 doteraz spustený globálny prístup k liekom (50 % nášho cieľa na rok 2025), 2 v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC)
 • 585 povolení na uvedenie lieku na trh schválených v krajinách s nízkymi príjmami, ktoré pomôžu urobiť lieky dostupnejšie pre tých, ktorí ich potrebujú
 • Darované lieky pacientom v núdzi v hodnote 487 miliónov USD

Obmedzenie nášho vplyvu na životné prostredie

 • 13 % zníženie emisií skleníkových plynov z rozsahu 1 a 2 (v porovnaní s rokom 2019)
 • 8 % zníženie odpadu z prevádzky a využívania vody v oblastiach, kde dopyt po vode môže čoskoro prevýšiť ponuku (v porovnaní s rokom 2020)
 • 100 % miest, kde sa manipuluje s liekmi, bolo hodnotených na antimikrobiálne vylučovanie
 • 4 % nárast energie z obnoviteľných zdrojov na celkovo 33 % (v porovnaní s rokom 2020)

Rešpektovanie a posilňovanie našich ľudí

 • 1,8 % nárast počtu žien vo výkonných a vyšších manažérskych pozíciách (v porovnaní s rokom 2020)
 • Takmer 90 % zamestnancov bolo vyškolených na tému „Podpora inkluzívnej kultúry“
 • Viac ako 80 % našich zamestnancov verí že:
 • v práci môžu byť sami sebou
 • naša kultúra podporuje inklúziu a rozmanitosť
 • s každým sa zaobchádza spravodlivo, bez ohľadu na osobný pôvod

Vedieme naše podnikanie eticky a transparentne

 • 3 nové stanoviská zverejnené v oblasti riadenia rizík, bezpečnosti pacientov a zodpovedného dodávateľského reťazca
 • Najlepšie 1 % v našom odvetví v hodnotení udržateľného obstarávania EcoVadis, čo ukazuje, ako udržiavame ESG v centre pozornosti pri rozhodovaní o partneroch dodávateľského reťazca
 • 20 000+ zamestnancov (99,6 % pridelených) vyškolených v oblasti etiky

Viac informácií nájdete v 2021 ESG Progress Report.