Pacienti hľadajú informácie online, ale nevedia, či im môžu veriť

Spoločnosť Teva prispieva k lepšej informovanosti lekárov aj pacientov.

Európska sekcia spoločnosti Teva Pharmaceuticals predstavila digitálny projekt, ktorý poskytne pacientom s migrénou a ich lekárom najnovšie nezávislé, dôveryhodné a spoľahlivé medicínske informácie.

Nedávny výskum spoločnosti ukázal, že pacienti najmä s chronickými problémami o nich veľmi často vyhľadávajú informácie online, ale nedokážu posúdiť spoľahlivosť zdrojov. Teva reagovala radom iniciatív, ktoré by tento problém mali riešiť.

Jednou z nich je partnerstvo s firmou Healint, vývojárom platformy Migraine Buddy približujúcej problémy európskych pacientov s migrénou. Štatistické údaje platformy vychádzajú priamo z poznatkov pacientov, ktorí sa rozhodli anonymne popísať svoju situáciu na zlepšenie širšieho povedomia o migréne a pre potreby výskumu. Tento materiál neobvyklého rozsahu sa stane základom vzdelávacieho a podporného obsahu pre lekárov, neurológov, zdravotníckych a ďalších špecialistov, ktorí si budú chcieť prehĺbiť svoje vedomosti o migréne, aby mohli rýchlejšie poskytovať efektívnu odbornú starostlivosť svojim pacientom.

Nedávny výskum medzi lekárskymi odborníkmi potvrdil, že rastie ich záujem o digitálnu formu vzdelávania prepojenú s ich každodennou prácou. Spoločnosť DRG Digital už v roku 2017 uviedla, že lekári súčasnej mladej generácie sa stále viac spoliehajú na online a hľadaním odborných informácií v externých digitálních zdrojoch vrátane odborných webov strávia až tri hodiny denne. Lekári-milénialovia sledujú online lekárske časopisy a odkazy oveľa častejšie ako ich starší kolegovia.

Túto skutočnosť odráža spolupráca Tevy s usporiadateľmi bienálnej akcie Migraine Trust International Symposium (MTIS), vďaka ktorej vznikne séria zaujímavých online rozhovorov s poprednými neurológmi. Jedným z nich je aj profesor neurológie z King´s College v Londýne Peter J. Goadsby, ktorý sa bude venovať téme Recent advances in headache neuroimaging (Aktuálny pokrok v neurozobrazovaní bolesti hlavy). Videá a ostatný obsah budú pre delegátov z Veľkej Británie dostupné priamo na webe MTIS, pre ostatných na NeurologyBytes.com.

NeurologyBytes.com je portál európskych odborníkov v zdravotníctve vytvorený Tevou, ktorý obsahuje rôzne vzdelávacie materiály predovšetkým pre neurológov a snaží sa poskytovať práve tie chýbajúce spoľahlivé a dôveryhodné informácie. Ako pripomenul prof. Goadsby, migréna je komplexný stav, ktorý si vyžaduje široké povedomie o chorobe, aby pacient mohol lekárom zodpovedajúcim spôsobom popísať svoje ťažkosti. Pre správnu diagnózu a liečbu je nutné poznať odpovede na mnoho otázok. Na novej iniciatíve Tevy prof. Goadsby preto oceňuje aj to, že spoľahlivé a dôveryhodné informácie poskytuje odborníkom aj laikom.

Vedúci digitálnej sekcie Teva Timothy White uviedol, že Teva cíti povinnosť pomáhať pacientom a odborníkom z celého sveta na ceste za zdravím. Zvlášť ľuďom trpiacim chronickými stavmi, ako je práve migréna, chce poskytnúť nielen lieky vysokej kvality, ale dosiahnuť pre nich aj pochopenie. Partnerstvo Tevy s MTIS a spoločnosťou Healint, rovnako ako rozširovanie jej platformy NeurologyBytes.com ukazujú, ako Teva zavádza svoje vízie do praxe.


Zdroj:

Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20180905005871/en

Zdieľať túto stránku na:

Mohlo by vás zaujímať aj...

Teva ČR bola vyhlásená za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v roku 2023 v kategórii farmácie a zdra...

Teva ČR bola vyhlásená za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v roku 2023 v kategórii farmácie a zdravotníctva

Oznam k dočasnému výpadku Ophthalmo-Septonex

Oznam k dočasnému výpadku Ophthalmo-Septonex

OZNAM K DOČASNÉMU VÝPADKU HYLAK FORTE

OZNAM K DOČASNÉMU VÝPADKU HYLAK FORTE

Správy o pokroku ESG za rok 2021

Správy o pokroku ESG za rok 2021

Najdôležitejšie udalosti ESG spoločnosti Teva v roku 2021

Najdôležitejšie udalosti ESG spoločnosti Teva v roku 2021

TEVA darovala základné lieky na podporu ukrajinských utečencov

TEVA darovala základné lieky na podporu ukrajinských utečencov